základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Volba povoláníVolba povolání

Pro školní rok 2021/2022 se ke studiu ve středních školách pro první kolo přijímacího řízení mohou podávat dvě přihlášky.

Důležité termíny:

 • Přihlášku je třeba podat do 1. března 2021 (aktualizováno 15.10. 2020).
 • Přihlášku na SŠ, kde se konají talentové zkoušky, je třeba podat do 30. listopadu 2020
 • Zápisový lístek obdrží žáci společně  výpisem z vysvědčení v lednu 2021.
 • Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat kritéria pro přijetí, termíny přijímacích zkoušek a předpokládané počty přijímaných uchazečů.
  To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2021.
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
  1. termín: 12. 4. 2021 pro čtyřleté maturitní obory (z 9.r.),
  2. termín: 13. 4. 2021 pro čtyřleté maturitní obory,
  náhradní termín pro všechny obory: 12. a 13. 5. 2021
 • Uchazeči o ostatní (nematuritní) obory jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
  Přijímací řízení proběhne 22. - 30. 4. 2021
 • Talentové zkoušky 2. - 15. 1. 2021,
  Talentové zkoušky konzervatoří: 15. - 31. 1. 2021
  Talentové zkoušky sportovních gymnázií 2. 1. - 15. 2. 2021

 

Materiály

 

 • Podrobné informace pro deváťáky a jejich rodiče - přijímací řízení pro školní rok 2021/22 (připravil p. uč. Hrdina - aktualizace 15. 10. 2020)
  - ve formátu PDF (ke stažení, asi 8 MB)
  - jako fotogalerie (k prohlížení)
  - ve formě prezentace PPSx (ke stažení na školní síti, asi 25 MB)
  Průběh přijímacího řízení - podrobné informace (zatím pro rok 20/21)

 

Přihlášky

 • Přihlášky jsou stejné pro všechny žáky (9. i 5. ročník)
 • Přihlášky ke stažení: aktualizace k 20. 10. 2019 - formulář pro dvě SŠ, jednotná zkouška
  střední školy - běžná, formát xls (vyplnit v MS Excel a pak tisknout) nebo formát pdf (pro tisk),
  střední školy vyžadující talentovou zkoušku - formát xls nebo formát pdf .
  Pozor, Ministerstvo školství čas od času přihlášky mění.
 • Přihlášku můžete obdržet u výchovné poradkyně.
  Přihláška s vyplněnými předměty a identifikací školy je také uložena na školní síti:
  pro žáky 9. ročníku volně ke stažení - Vyuka / Přijímací řízení na SŠ (včetně vyplněných předmětů a IZO)
 • Formuláře přihlášek na stránkách MŠMT

 

Další informace

 • Ustanovení o přijímacím řízení - Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.) - formát pdf
 • Materiál MŠMT - Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 -  formát pdf.
 • Atlas školství - žáci 9. ročníku dostali tištěný Atlas školství pro kraj Vysočina nebo lze využít www.atlasskol.cz

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky