základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Školní speciální pedagogSpeciální pedagog na naší škole je paní učitelka Mgr. Eva Hrnčířová (ehrncirova(z)2zsdar.cz).

 

Kontakt

 • sborovna - 2. stupeň (1.patro)
 • 566 590 641 (sekretariát školy)
 • 566 590 648 (telefon do sborovny)

 

Konzultační hodiny

 • pro žáky: kdykoli dle potřeby,
 • pro rodiče: kdykoli po telefonické domluvě.

 

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

 • spolupráce na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole i na programu primární prevence
 • komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci
 • spolupráce s TU a VU při tvorbě a realizaci plánu pedagogické podpory či individuálně vzdělávacího plánu
 • poskytování individuální speciálně pedagogická péče se žáky s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
 • spolupráce s VU při průběžném vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
 • spolupráce s výchovnou poradkyní na kariérovém poradenství žáků
 • podílí se na zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • poskytování individuální konzultace pro rodiče
 • spolupráce s TU a VU při zabezpečování průběžné komunikace s rodiči žáka/zákonnými zástupci
 • poskytování individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb
 • poskytování metodické pomoci třídním učitelům a VU při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby
->na úvodní stránku   ->na začátek stránky