základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 


BAKALÁŘI - přístup


Office365-TEAMS


 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

JÍDELNÍČEK

Objednávky obědů

 

Odkazy

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

DYS-Centrum

 

Projekty

SPOLU 2020/21

Klub rodičů a dětí-KRDU

Nástěnka

 

Školní rok 2023/24

 

Přehled exkurzí a výletů

 

Družina - turistický výlet, 11. 5.

V sobotu 11. 5. se děti a paní vychovatelky z družiny vypravily na turistický výlet po okolí Žďáru. Všichni využili pěkné počasí, prošli se, došlo i na hry a opékání špekáčků.

Podívejte se na fotky

 

OVOV - krajské kolo, 10. 5.

Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se konalo v Třebíči.

Naše družstvo ve složení Z.Jarošová, K.Mlíková, K.Kakačová, A.Kudročová, D.Němec, J.Kotovic, R.Krejčí, J.Dokulil a P.Netopilík obsadilo 4. místo.

Na stupně vítězů vystoupila Zuzana Jarošová, byla 3. v kategorii Dívky 2009.

 

 

 

Office Arena 2024

Jiří Dokulil z 9.B se stal vítězem krajského kola s prací na téma Zelená škola a postoupil do celostátního finále, které se uskutečnilo v Praze v budově firmy Microsoft v pondělí 6. 5. I když nevstoupil na stupně vítězů, předvedl a obhájil skvělou práci.

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy v počítačovém světě.

Web soutěže: soutezarena.cz

 

Soutěž Mladých zdravotníků - okresní kolo

V pátek 3.5. se družstvo z osmé třídy zúčastnilo okresního kola soutěže Mladých zdravotníků, kterou již tradičně pořádá pro děti Český červený kříž. Soutěž mladých zdravotníků má přispět k ověření znalostí a praktických dovedností v poskytování první pomoci dětmi.
Soutěže se zúčastnila pětičlenná hlídka složená z hochů z 8.B - Richard Krejčí a Jan Dalecký a z dívek z 8.A - Eva Bambulová, Julie Rosecká a vedoucí hlídky Gabriela Dobrovolná.
Hlídky navštívily 8 různých stanovišť, na kterých se museli vždy velice rychle rozhodnout, jak ošetřit zraněného nebo zraněné, kteří se zde nacházeli. Zraněné hráli žáci ze Zdravotní školy ze Žďáru a všechna zranění působila velmi reálně. Hlídky musely ošetřovat např. účastníky autonehody, slečnu s epilepsií, zraněného v šoku, zlomeninu, atd.
Naší hlídce velmi gratulujeme, protože se umístili na nádherném 3. místě a všichni v soutěži načerpali také nové znalosti a vědomosti.      p. uč. Svobodová

Několik fotografií
 

Muzeum historie výpočetní techniky - žďárská průmyslovka, 8.B

Osmáci se v informatice učili o historii počítačů. Na závěr tématu se šli podívat do muzea počítačové historie na žďárské průmyslovce. Žáci se nejen podívali na zajímavé exponáty, ale mohli si i zahrát staré hry na starých mikropočítačích, vyzkoušet telefonování s vytáčeným číslem nebo psací stroj. Děkujeme panu ing. Holemářovi za pěkný výklad a zpřístupnění výstavy.

Fotografie z muzea

 

Výtvarná  soutěž Příroda domovem - 3.AB

Žáci z 3. ročníků se zúčastnili kreativní soutěže pro děti a mládež „ Příroda domovem “, kterou vyhlásilo Hnutí Brontosaurus.
Za školu byly vybrány do celostátního kola výkresy od Daniely Trojanové s názvem „Louka“, od Františka Pivoňky s názvem „Poušť“, od Emy Vraspírové s názvem „Hmyzí hotel“, od Tomáše Trojana s názvem „U krmelce“, od Adély Novotné s názvem “Lesní palouček“, od Ester EichlerováKrálovství zvířat“ a od Anety ŠobejovéBydlení pod zemí“.

Obrázky ve fotogalerii        R. Skořepová

 

Výtvarná soutěž Voda pro mír - 4.B, 5.A

Žáci ze tříd 4.B a 5.A se zúčastnili výtvarné soutěže „ VODA PRO MÍR “, vyhlášené při příležitosti Světového dne vody Ministerstvem zemědělství.
Za školu byly vybrány do celostátního kola výkresy od Tey Svobodové s názvem „Voda je život“, od Radka Fialy s názvem „Voda pro všechny“ a od Kláry Dočekalové s názvem „Kapka vody“.

Obrázky ve fotogalerii        R. Skořepová

 

Orientační běh - okresní kolo - 24. dubna

Ve středu 24. 4. (odpoledne) se uskutečnil přebor škol (okresní kolo) v orientačním běhu.

Místo konání: u 2. ZŠ Žďár n. S.

Z naší školy se zúčastnili:

 • kat. III. chlapci: Ondřej Košťál (4. místo), Radim Večeřa (7. místo) - oba 6. B

 • kat. IV. dívky: Barbora Fialová - (7. místo) 9. B

 • kat. IV. chlapci: Jiří Dokulil (1. místo) - 9. B

Jako družstvo se naši žáci umístili na celkovém 2. místě a měli by postupovat do krajského kola.

Několik fotografií

 

OVOV - okresní kolo, 24. dubna

Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů proběhlo na ZŠ Palachova ve středu 24. 4.

Naši sportovci obsadili jako družstvo 1. místo a někteří postupují do krajského kola.

Na stupně vítězů dosáhli:

 • chlapci 2009: D.Němec 2. místo

 • dívky 2009: B.Smažilová 1. místo, Z.Jarošová 3. místo

 • chlapci 2011: P.Netopilík 2. místo, Š.Kalous 3. místo

 • dívky 2011: E.Dokulilová 2. místo

Fotografie ze závodů

 

Společné čtení s rodiči - 1.C, 24. dubna

Ve středu 24. 4. jsme se sešli s dětmi a rodiči na druhém společném čtení. Tentokrát nám četla paní Veselá knížku od Roalda Dahla Vilda a Pidipískové. Knížka to byla trochu strašidelná, ale my jsme se nebáli. Potom jsme plnili různé úkoly, které pro nás nachystala paní učitelka. Celé odpoledne jsme si hezky užili.

Několik fotografií      tř. uč. Petra Novotná a žáci 1. C

 

Návštěva ZUŠ - 1.C, 23. dubna

V úterý 23. 4. jsme byli na návštěvě v Základní umělecké škole.

Učitelé ze Zušky nám připravili velmi pěkný program o hudebních nástrojích.

Procházeli jsme učebnami školy a v každé učebně jsem se dozvěděli o dané skupině nástrojů a samozřejmě jsme si poslechli hudební ukázky a také jsme si zazpívali. Bylo to moc pěkné.

Podívejte se na fotky     tř. uč. Petra Novotná a žáci 1. C

 

Dětská scéna - recitace - 19. dubna

19. 4. se Gabriela Dobrovolná (8.A) účastnila krajského kola v recitaci, které se konalo v Třebíči. Postup si vybojovala přes dvě předcházející soutěže. Prožily jsme tam obohacující dopoledne plné poslechu krásných textů v podání nadaných dětí.

Akce pro nás vyvrcholila nominací Gabči na celostátní recitační přehlídku do Svitav.

Moc gratulujeme, jsme na Tebe, Gabčo, pyšní!        Mgr. Eva Hrnčířová

Několik fotografií

 

Exkurze do Prahy - 4.AB, 16. dubna

Na Vyšehradě měly děti možnost se seznámit nebo si zopakovat staré pověsti netradiční formou s panem průvodcem. Připravil si pro děti bojovku Akční Vyšehrad. Děti nadšeně sbíraly zlaťáky pro svoji skupinu, dozvěděly se, jak to bylo s Libuší, kde skákal Horymír na svém Šemíkovi, jak dopadl kněz z pověsti o Čertově sloupu.

Po návštěvě Vyšehradského hřbitova se Slavínem jsme se autobusem přesunuli k Pražskému hradu.

Zde jsme zhlédli tradiční střídání stráží, navštívili jsme katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Vladislavský sál s korunovačními klenoty, Zlatou uličku a Daliborku.

Dále jsme zamířili na Karlův most, na Staroměstském náměstí se nám ukázali apoštolové na Orloji. Závěr naší výpravy byl na Václavském náměstí.

Exkurze se nám moc líbila a jsme rádi, že nabité znalosti ve škole jsme mohli vidět a použít v praxi.

Fotografie z exkurze                                     p.  uč. A. Pavlíková

 

Minikopaná 16. dubna.

Sedm družstev se utkalo na stadionu na Bouchalkách. Naši chlapci obsadili 6. místo.

Reprezentovali nás: R.Večeřa 6.A, F.Kachlík, J.Kratochvíl, 7.A, P.Netopilík Pavel 7.B, P.Schmidt 8.A, D.Jantač 9.A, Š.Odvárka, O.Rousek 9.B, D.Rosecký 9.C

Podrobný popis utkání

 

Šplh – 1. stupeň, okresní kolo – 9. dubna

V úterý 9. 4. se uskutečnilo v naší tělocvičně okresní kolo žáků 1. stupně ve šplhu na tyči. Z celého okresu přijelo přes 90 sportovců, kteří postoupili z okrskových kol, aby mezi sebou změřili své síly.

Naši školu reprezentovali:

D.Jun a S.Drábková 1.B, D.Kobr 2.A, Z.Junová 3.B, Z.Bártová 4.B, A.Štěpánek a T.Svobodová 5.A.

Na stupních vítězů se umístili:

 • David Jun - 1. místo

 • Zuzana Junová - 3. místo

 • Zuzana Bártová - 2. místo

 • Tea Svobodová - 1. místo

Všem sportovcům děkujeme za účast a reprezentaci naší školy, vítězům gratulujeme.

Fotky ze soutěže

 

Basketbal - okrskové kolo - 11. 4.

Ve čtvrtek 11. 4. se u nás v hale konalo okrskové kolo turnaje v basketbalu.

Dívky obsadily 3. místo, kluci byli druzí.

Popis utkání - dívky, Popis utkání - kluci

 

 

Výtvarná soutěž Terezín - březen, duben

V rámci výtvarné výchovy jsme se v letošním školním roce opět zapojili do výtvarné soutěže pořádané Památníkem Terezín. Téma znělo: První věc, kterou udělám, až skončí válka...

     

Tyto tři obrázky žáků 6. ročníku budou reprezentovat naši školu.

Děkuji všem zúčastněným!          J. Formánková

 

Velikonoce ve světě - 1.C

Ve středu 3. 4.  jsme měli ve škole další z edukačních programů z ACTIVE SVČ na téma Velikonoce ve světě. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o velikonočních zvycích v jiných zemích, naučili se pár slovíček v angličtině a zazpívali si písničku v angličtině. Nakonec si vyrobili květinku a ptáčka.

Podívejte se na fotky.      Petra Novotná a žáci 1. C

 

Krajské kolo zeměpisné olympiády -27. 3.

 • kat.A - Kachlík David - 11. místo

 • kat. B - Nekovář Ivo - 10. místo

 

 

Šplh - 1. stupeň, okrskové kolo - 27. 3.

Ve středu 27. 3. proběhlo v tělocvičně naší školy okrskové kole žáků 1. stupně ve šplhu na tyči. Naši školu reprezentovali:

1. ročník: David Jun a Sára Drábková

2. ročník: David Kobr a Viktorie Šírová

3. ročník: Libor Veselý a Zuzana Junová

4. ročník: Adam Sobotka a Zuzana Bártová

5. ročník: Adam Štěpánek a Tea Svobodová

Postup do okresního kola si svými výkony zajistili: David Jun, Sára Drábková, David Kobr, Zuzana Junová, Zuzana Bártová, Adam Štěpánek a Tea Svobodová, která měla nejlepší čas ze všech soutěžících.

Všem sportovcům děkujeme za účast a reprezentaci naší školy, postupujícím gratulujeme a držíme palce v okresním kole.

Fotografie ze soutěže, pohledy na stupně vítězů

 

Soutěž v mluvním projevu - 1. stupeň, školní kolo, 21. března

Po zahájení soutěže se žáci rozešli do jednotlivých tříd. Tam jim paní učitelky v rolích porotců zadaly konkrétní úkoly a žáci dostali krátký čas na přípravu. Následovaly jednotlivé projevy dětí. Všechny se zhostily svého úkolu dobře.

Témata:

2. ročník: Vyprávění podle obrázkové osnovy

3. ročník: Vyprávění podle obrázků s otevřeným koncem

4. ročník: Vyprávění podle dvojice obrázků

5. ročník: Dokončení příběhu

místo 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník
1. Vojtěch Křišta Karel Starý Terezie Dvořáková Aneta Kakačová
2. Františka Zlesáková Ester Eichlerová Zuzana Růžková Elly Šustrová
3. Jakub Polák Leontýna Podhajská Tomáš Syrovec  Vojtěch Kynčl

Pohled na stupně vítězů

 

Klokan - matematická soutěž, školní kolo, 21. 3. 2024

Soutěže se zúčastnilo 253 žáků, na 1. stupni 153, na 2. stupni 100.

Stupně vítězů:

 • Cvrček: 1. J.Kynčl, 2. A.Staňková, 3. A.Šobejová (2. a 3. ročník)

 • Klokánek: 1. A.Kakačová, 2.T.Kunc, 3. K.Blažíčková (4. a 5. ročník)

 • Benjamín: 1. V.Závorka, 2. D.Kachlík, 3. E.Dokulilová (6. a 7. ročník)

 • Kadet: 1. Š.Trojanová, 2. Š.Odvárka, 3. B.Němcová (8. a 9.ročník)

Kompletní výsledková listina je u p. uč. Beneše a učitelů matematiky.

Na školních chodbách jsou vystaveny první poloviny výsledků.

 

Fyzikální olympiáda - kat. F,E - okresní kolo - 20. 3. 2024

V kategorii F se zúčastnil okresního kola David Drdla (8.B), stal se úspěšným řešitelem.

V kategorii E se okresního kola zúčastnilo 5 žáků, Kateřina Mlíková, Ondřej Nedělka a Nikola Jindrová (všichni 9.B) se stali úspěšnými řešiteli.

 

ZUŠ - Bedřich Smetana, Krysař - 19. 3. 2024

V úterý jsme zaplnili Městské divadlo. Mohli jsme se podívat na velmi pěkná taneční vystoupení žáků ZUŠ. První část programu byla věnována 200. výročí narození Bedřícha Smetany, ve druhé části jsme viděli legendu Krysař zpracovanou  opět do tanečních výstupů.

Mezi účinkujícími byli i naši současní nebo bývalí žáci, obdiv zaslouží všichni - žáci ZUŠ i jejich paní učitelky.

 

Photocontest 2024 - finále 19. 3.

Fotografické soutěže Photocontest se letos zúčastnili 4 šesťáci, 3 sedmáci a 1 deváťačka.

Fotky na téma Co se děje v trávě, Neobyčejná obyčejnost a Kdo si hraje, nezlobí si můžete prohlédnout v naší školní fotogalerii. Všechny soutěžní fotografie i s popisem najdete ve fotogalerii soutěže.

Velký úspěch zaznamenala Anna Kubíčková, s fotografií Váza postoupila do finále. V úterý 19. 3. se na slavnostním vyhlášení výsledků v Praze dozvěděla, že obsadila krásné 3.místo v ČR.

Vítězné fotky i s komentářem porotce si můžete prohlédnout v Galerii vítězných fotografií.

 

Koncert pro UNICEF - 18. 3.

V pondělí 18.3. se v tělocvičně naší školy uskutečnil již 3. ročník charitativních koncertů Zpíváme pro UNICEF. Naše školní sbory se již tradičně do akce zapojily. Výtěžek 5800 Kč jsme odeslali na konto dětského fondu.

Děkujeme všem zúčastněným, jak zpěvákům, muzikantům, tanečnicím, recitátorkám, zvukaři a fotografovi, tak i obecenstvu. Prožili jsme spolu krásné odpoledne a pomohli potřebným. Ať nás motto závěrečné písně provází i v dalších dnech. „Pravdou je, že lepší den děláme teď Ty a já.“

Fotografie z koncertu                                     p.uč. Hrnčířová

 

Okresní kolo ve stolním tenise - 5. 3.

 • Družstvo děvčat (Mrkvičková, Zbořilová - 8.B) - 3.místo

 • Družstvo chlapců (Srnský - 7.B, Schmidt - 8.A, Dokulil - 9.B) - 7.-8. místo

 

Výstava Divy fyziky - SPOLU

Šesťáci se vypravili do Reginálního muzea na pěknou výstavu Divy fyziky.

Vyzkoušeli si spoustu zajímavých pokusů, prošli laserovým bludištěm...

Několik fotografií

 


Důležité termíny šk. roku 2023/24

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky