základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy:

Město Žďár nad Sázavou
MŠMT

 

 

Zájmové kroužky

školní rok 2023/24

 

Za účast v kroužku se vybírá poplatek 300,-Kč na jedno pololetí (říjen až leden, únor až květen).

Školné za pololetí uhradí žáci při předání přihlášky.

Zařazení do kroužků je omezeno kapacitou.

Děti v kroužcích pracují v prvním pololetí od října do ledna a ve druhém pololetí od února do května.

1. stupeň

Název

Určeno

Termín

Vyučující

 Anglický jazyk 1. a 2. ročník úterý 12:45 - 13:30  P. Novotná
 Pěvecký sbor Sluníčka

 ke stažení noty a písničky:

 - šk. rok 2023/24 - květen

 - šk. rok 2023/24 - březen

 - šk. rok 2023/24 - podzim

   Vánoce 2023

 - šk. rok 2022/23

1. a 2. stupeň pondělí 12:45 - 13:30  R. Skořepová,

 E. Šimurdová

 Míčové hry 1. - 2. r. úterý 7:00 - 7:45  V. Křížová

 T. Partlová

 Rozvoj grafomotoriky  1. ročník úterý 11:50 - 12:35  Z. Holoubková
 Výtvarný kroužek 4. - 5. ročník úterý 13:00 - 13:45  Z. Holoubková
 Plavání 3. - 5. ročník středa 13:30 - 14:30  A. Pavlíková
 Střelecký kroužek 2 - 5. ročník středa, čtvrtek, pátek
7:00 - 7:45
 M. Sedlák
 Florbal 4. a 5. ročník pondělí od 13:00  V. Uhmann
 Technický kroužek 1. stupeň pondělí, pátek od 13:45  L. Novák

 

2. stupeň

Název

Termín

Vyučující

 Český jazyk - přípravka 9.AC úterý od 7:00  A. Kratochvílová
 Český jazyk - přípravka 9.B úterý od 7:00 a 13:50  J. Beránková
 Matematika - přípravka 9.AB středa od 7:00 a 13:50  I. Nováková
 Matematika - přípravka 9.C pátek od 7:00  M. Dokulilová
 Pěvecký sbor Blue Jeans

 - noty Vánoce 2023

 - noty Den Žďáru 2024

pondělí od 13:50  E. Hrnčířová, E. Šimurdová
 Střelecký kroužek středa, čtvrtek, pátek
7:00 - 7:45
 M. Sedlák
 Florbal čtvrtek od 13:50  J. Staněk
 Technický kroužek - Roboti pátek od 13:50  J. Pastyříková

 

Žákům a rodičům, kteří si nevyberou z naší nabídky, doporučujeme nabídku Active Clubu (DDM) a různých dalších sportovních či zájmových oddílů.

Aktualizace 20.11. 2023

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky