základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy:

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

Práce žáků

 

2018/19

 

Lego - Vyprávíme příběhy - 3.AB

Třeťáci pracovali se stavebnicí Lego -- Vyprávíme příběhy.

Vymysleli příběh, sestavili scénu, připravili postavy, práci jsme nafotili a pak to vše žáci zpracovali ve Wordu do komiksu.

Práce v 3.A  a práce v 3.B

 

Robot Ozobot - informatika 3.AB. 6.B a 7.B

Letos poprvé jsme zkoušeli pracovat s Ozoboty.

Kreslili jsme různé cesty pro jednoho nebo několik robotů, zkoumali jsme rychlost i náhodu, pracovali jsme s barevnými kódy...

Šesťáci si v závěrečné práci připravili vlastní komentovaný příběh.

Několik fotografií

 

Pokojíček snů / My cool room - soutěž Hettich - 14. června 2019

Na jaře vyhlásila firma Hettich soutěž, ve které měly děti vytvořit návrh vysněného pokoje.

Na 1. stupni si stavbu vyzkoušeli žáci 5.A s p. uč. Topinkovou a Jindrovou.

Na 2. stupni soutěžili skoro všichni žáci 6.B, 3 družstva 6.A, 3 žáci 8.A, 9 žáků 8.B a jedno šestičlenné družstvo z 9.B. Pracovali ve výtvarné výchově s p. uč. Ceralovou a Holoubkovou a většinou i ve volném čase v dílnách a doma.

Celkem jsme odevzdávali 21 prací.

Vznikly velmi pěkné a zajímavé práce. Pokoje měly tradiční zařízení i netradiční doplňky ) hřiště, tréninkové stěny, bazén, prolézačky... Všechny práce byly vystaveny na Staré radnici a v pátek 14.6. jsme dostali sladké ocenění - ovocné dorty.

Práce v 5.A, hotové pokojíky a odměna na fotkách

 

V kategorii 1. stupeň byl mezi nejlepší vybrán pokoj skupiny Tygři - A.Brabcová, P.Plevová, J.Poul, K.Vince (5.A).

 

 

 

Lego Wedo - programovatelná stavebnice - informatika 6.AB

Šesťáci pracovali v informatice s programovatelnou stavebnicí Lego WeDo.

Modely sestavovali podle návodu i podle vlastní fantazie a pak je programovali.

Podívejte se, jak se jim dařilo - práce 6.A a práce 6.B

 

Jsme nad Sázavou - výtvarná soutěž - 8. června 2019

V sobotu 8. 6. byly na Dni Žďáru vyhlášeny výsledky soutěže Jsme nad Sázavou. Soutěže se z naší školy zúčastnilo 12 žáků s návrhy na úpravu břehů řeky Sázavy.

Mezi nejlepší práce se zařadily návrhy J.Dokulila, A.Pohlové a B.Fialové na 1.stupni a E.Růžičkové a A.Pavlíka na 2. stupni.

Soutěžní práce a fotky z vyhlášení nejlepších prací.

 

Pasování prvňáčků na čtenáře - 1.B, Knihovna M. J. Sychry

Ve středu 5. 6. jsme se vypravili do knihovny, kde byli prvňáčci pasováni na čtenáře. Celý rok jsme se postupně učili jedno písmenko za druhým a zvládli jsme to.

Bylo to náročné, ale stojí to za to. Podívejte se na fotky

p. uč.  Petra Novotná

 

Chlubiáda

V pondělí 3. 6. proběhla tradiční Chlubiáda.

Vystoupily pěvecké sbory Sluníčka a Blue Jeans, děti z kroužku fléten, osmáci a deváťáci s vlastním muzikálem a děvčata ze 3.B s Motýlím tancem.

Děkujeme všem zúčastněným za pěkná vystoupení.

Podívejte se na fotky

 

Pohádka O budce - projektový den, 1. B

V pátek 24. 5. jsme měli v 1. B projektový den. Téma bylo pohádka O budce a provázelo nás v každé hodině. Nakonec si žáci pohádku i zahráli. Rozdělili se do skupin, nasadili si čepičky a rázem se z nich stali úžasní herci.

p. uč. Petra Novotná

Podívejte se na fotky.

 

Stavebnice LEGO - Jednoduché a hnané stroje - Pč Dílny, 7. AB

Při práci se stavebnicí Lego si sedmáci vyzkoušeli nejdříve stavbu bezmotorového podvozku, pak auto jezdící po rovině a z kopce, přidali motor a museli vyřešit převody, testovali své vozy na stoupání do kopce. Došlo i na stavby podle návodu - v 7. B zkoumali různé možnosti kladek.

Fotografie ze stavby a některé výrobky

 

Stavebnice Teifoc - Pč Dílny, 7. AB

Kluci ze 7. ročníku si v dílnách vyzkoušeli práci se stavebnicí Teifoc.

Nejdřív trénovali na stavbě malého domku podle plánu a pak společnými silami vytvořili hrad. Zvládli budovy, hradby, věž, studnu i most.

Podívejte se na fotky.

 

LEGO MindStorms EV3 - Informatika 9. B

Deváťáci nejdřív sestavili základní model a na něm se učili základy programování. Pak postavili a naprogramovali vlastní modely. Někdo se při stavbě držel návodu, některé skupiny si vše vymyslely samy. Každá skupina svůj model naprogramovala. Modely jsme si navzájem předvedli a zpracovali o nich webové stránky.

Podívejte se.

 

T-Profi - republikové finále, Praha - Umělecko-průmyslové muzeum, 25. 4. 2019

Tým složený ze 3 studentů žďárské průmyslovky a 3 našich deváťáků vedený ing. M. Šaberem z firmy Compas obsadil výborné 5. místo.

Kluci měli za úkol složit a naprogramovat jeřáb ze stavebnice Merkur.

Naši školu reprezentovali: T.Jeřábek, T.Smolík a J.Topinka (všichni 9.B)

Několik fotografií od ing. Voráčka (VOŠ a SPŠ Ždár n.S.),

Zpráva a fotky na webu kraje Vysočina

 

Stavíme ze stavebnice ROTO - 2. A

Žáci ze 2.A se zúčastnili krajské soutěže Kraje Vysočina na téma Vynálezce dopravních prostředků - Cestujeme – dopravujeme - převážíme dnes i za sto let.

Děti se snažily splnit zadaný úkol - postavit jakýkoliv stroj, dopravní prostředek, který bychom mohli využít dnes i v budoucnu na dopravu i přepravu čehokoliv.

Na výrobu svého stroje děti používaly zejména stavebnici ROTO a IGRÁČKA. Přidat však mohly i jiné, pro jejich vynález nepostradatelné součástky.

Fotografie z práce

 

Masopust v 5.A

Jak páťáci připravovali, vyráběli, zdobili a předváděli masopustní masky...

Podrobné povídání p. uč. Topinkové

 

 

 

Celé Česko čte dětem

V pondělí 18. 2. jsme se sešli v rámci celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem, abychom si s dětmi společně poslechli vybranou ukázku z knihy. Knížku pro nás vybrala a pohádku přečetla paní Kachlíková. Dětem se pohádka velmi líbila.

Po přečtení ukázky děti plnily různé úkoly na interaktivní tabuli a na pracovních listech.

Všechny úkoly byly tematicky spojené s právě přečtenou pohádkou a děti je zvládly na výbornou.

Strávili jsme společně příjemné odpoledne.

p. uč. P. Novotná a žáci 1. B

Fotografie ze společného čtení

 

Soutěž T-PROFI 2019 - regionální kolo, Třebíč - Alternátor, 19. 2. 2019

Tři naši deváťáci se zúčastnili ve společném týmu se studenty žďárské průmyslovky regionálního kola soutěže T - PROFI 2019 v centru Alternátor v Třebíči.

T. Jeřábek, T. Smolík a J. Topinka měli za úkol podle dokumentace sestavit ze stavebnice MERKUR model lanovky. Vedli si velmi dobře - zvítězili a postupují do celostátního kola, které bude 25. 4. 2019 v Praze.

Tým doprovázel ing. M. Šaber z firmy Compas v roli kapitána a ing. R. Voráček z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Gratulujeme a děkujeme doprovodu za organizaci a pomoc.

Fotografie ze soutěže a fotogalerie z prezentace ing. Voráčka

Aktuální zpráva na webu Vysočina - News

 

PhotoContest - celostátní fotografická soutěž

V letošním roce mohli soutěžící připravit fotografie k tématům:

  • Stáří - kruté? Krásné?

  • Nalezené zátiší

  • Kruh, kolo, koule

Do soutěže poslali moc pěkné fotky B.Porubská, D.Jeřábková a F.Řádek. Podívejte se.

I bez registrace můžete všechny fotografie hodnotit.

Fotografie Filipa Řádka Stařena na výlovu byla odbornou porotou vybrána na výstavu nejlepších snímků v Novoměstské radnici v Praze.

 

LEGO Roboti - soutěž kraje Vysočina, příprava a finále v Jihlavě - 8. 2. 2019

Soutěže se mohly za každou školu zúčastnil 3 dvoučlenné týmy.

Nás reprezentovali (všichni v kategorii C - volná stavba):

  • T. Drdla, Adam Pavlík - Model X-Faktor (2. místo)

  • V. Burian, J. Kolek - Elektromobil a model pístového motoru

  • T. Jeřábek, T. Smolík - Popelářské auto.

Všichni výborně předvedli své modely. Přehlídky se zúčastnili i E.Dítě, J.Topinka a T.Hansl, kteří sice nesoutěžili, ale soutěžním týmům v přípravě hodně pomáhali.

Děkujeme za odvedenou práci a výbornou reprezentaci školy.

Fotky ze stavby modelů a ze soutěže, Reportáž Televize Vysočina

 

Skládankové učení - 5.A

Přečtěte si povídání o zajímavé dvouhodinovce čtení, ve které se děti snažily porozumět textu a zároveň spolupracovat.

Popis práce od paní učitelky Topinkové a několik fotografií

 

Adventní kalendář - soutěž Vv

Ve středu 18. 12. byly vyhlášeny výsledky Soutěže o nejhezčí adventní kalendář. Soutěžní práci přineslo asi 50 dětí, všechny kalendáře byly vystaveny na chodbě v přízemí.

Všechny kalendáře byly moc pěkné. V jednotlivých kategoriích zvítězili:

  • 1. kategorie: D. Kadlecová, E. Dokulilová, M. Gregáňová

  • 2. kategorie: M. Mach, E. Zítková, V. Kužela

  • 3. kategorie: D. Kočárková, E. Špinarová, V. Jindrová

Fotografie z výstavy a z vyhlášení výsledků

 

Dílna čtení - fakta a názory, Čj 5. A

Páťáci si vyzkoušeli najít v textu Julea Verna různé údaje, které jim pak umožnily zkusit rozlišovat mezi fakty a názory.

Podívejte se na fotografie a přečtěte si podrobnosti o zajímavé hodině.

 

 

Výtvarné práce - 2. stupeň

Pohled na nádherně zbarvené listy stromů a keře obsypané červenými šípky inspiroval deváťáky k alegorickému ztvárnění vládkyně podzimu (9.AB).

Napadl sníh - sněhové vločky, to jsou úžasné ledové krystaly (7.AB).

Vánoční čas - to jsou i větvičky cesmíny (8.AB)

Podívejte se, jak se jim dařilo

 

Laboratorní práce z chemie - 8. a 9. ročník

Žáci 8. ročníku si ověřili své znalosti získané v hodinách chemie v praxi během laboratorní práce. Ve skupinách prováděli filtraci, krystalizaci, destilaci. Součástí celé práce bylo vypracování protokolu o průběhu práce.

Také deváťáci si vyzkoušeli své poznatky v praxi. Po teoretických hodinách se pokusili vypěstovat si „chemikovu zahrádku“ z krystalů solí ve vodním skle. Druhý praktický úkol byl srážecí reakce solí.

Fotky z hodin

 

100 let od vzniku Československé republiky

Oslavy stého výročí provází slavnostní výzdoba školy zvenčí i uvnitř.

Některé výtvarné nápady zpracovali sami učitelé (okna školy, obří známky), další vznikly při žákovských pracích a projektech (1.A, 1.B, 4.A, 5.A, 6.AB, 9.AB).

Podívejte se na fotky.

 

Hallowenské tvoření s Vespou - 5.A

Chcete vědět, jak pobíhá tvořivá dílna na téma Hallowen?

Přečtěte si komentář paní učitelky a podívejte se na fotky.

 

 

 

Projekt Průvodci Žďárem - 5.A

Páťáci si několik hodin připravovali ve skupinách průvodcovskou cestu Žďárem. Našli si potřebné informace, nakreslili obrázky a domluvili se na tom, jak vše předvedou.

Přečtěte si podrobnější informace a podívejte se na fotky

 

100 let od vzniku Československa - projekt Dějepis, 9. AB

V pátek 5. 10. proběhl v našich devátých ročnících projektový den ke 100. výročí vzniku Československa. Žáci byli rozděleni do skupin podle témat a vyráběli plakáty – koláže týkající se Masaryka, legií, státních symbolů i kulturního a sportovního života v době první republiky.

Součástí projektu byla také návštěva výstavy „SVOBODA!“ v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou. Podívejte se na fotky z projektu.

V pondělí 8. 10. odjeli deváťáci do Prahy - na prohlídku reprezentačních prostor Pražského hradu, kterou pořádala prezidentská kancelář.

Fotografie z cesty do Prahy

 

 

 

Podzim v 1. A - Vv, Pč

Prvňáčci vyráběli figurky z přírodnin.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

 

 

Cihla k cihle - krajské kolo - 4. 10. 2018, Třebíč

M. Kunstmüller a O. Pleva (8.B) se zúčastnili soutěže v práci se stavebnicí Teifoc.

Měli 3,5 hodiny na stavbu rodinného domu dle vlastního návrhu. Jediným omezením byl rozměr dvou kvádrů, ze kterých se měl domek skládat. Kluci odvedli pěknou práci, konkurence však byla velká, skončili na 12. místě.

Několik fotek ze soutěže

 

Geometrie - 5. A

Páťáci si vyzkoušeli praktické geometrické úkoly.

Pracovali ve skupinách, pohybovali se po různých místech školy - hodinu matematiky si pěkně užili.

Povídání o netradiční hodině a několik fotografií.

 


 

Další ročníky

 

Starší práce jsou uloženy v archivu - ve škole.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky