základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy:

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

Práce žáků

 

2015/16

 

Divadlo Golem - 5. B

Žáci 5. B si na rozloučenou zahráli vlastní loutkové divadlo.

Pozvali také prvňáky, druháky a děti ze 3.B.

Přečtěte si, jak to probíhalo a podívejte se na fotografie z divadla

 

 

S lesníkem do lesa - 4. A,B

V pátek 24. 6. se všichni naši čtvrťáci zúčastnili akce S lesníkem do lesa.

Viděli spoustu zajímavých ukázek, které jim předvedli lesníci, ale také hasiči, policisté... V soutěži všech zúčastněných družstev obsadili žáci 4.A 1. místo.

Podrobnosti a fotografie

 

Vyprávíme příběhy - 3. A

Různé pohádkové, detektivní i hororové příběhy si vymýšleli třeťáci při práci se stavebnicí LEGO. Paní učitelka Hamříková vše vyfotografovala a v informatice děti připravily komiksové příběhy - tentokrát ve Wordu. Jen škoda, že měly na práci pouze jednu - poslední - hodinu. Podívejte se na fotky

 

Chlubiáda - pěvecké sbory, flétny, recitace...

V pondělí 13. 6. vystoupili se svým programem pěvecké sbory Sluníčka a Blue Jeans, děti z kroužků fléten a další žáci s ukázkami recitace, angličtiny... v tradiční Chlubiádě.

Dopoledne ze konalo vystoupení pro 1. stupeň, odpoledne přišli do školy rodiče.

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o příjemný zážitek.

Fotografie z obou vystoupení

 

LEGO - Stroje, Pč-dílny 7.A, B

Sedmáci v dílnách stavěli ze stavebnic LEGO Mindstorms doplněných prvky ze stavebnice Stroje.

Vyzkoušeli si různé typy podvozků, které měly za úkol sjet bez nehody po nakloněné ploše a dojet po chodbě co nejdál. Pak stavěli kapotu a přidávali nějakou praktickou funkci.
Kluci ze 7.B pracovali i s motorem - tentokrát měli po nakloněné rovině vyjet nahoru. Vyzkoušeli k tomu různě velká kola a převody.

Práce s modely na fotkách

 

Stavíme ze stavebnice ROTO - 1. A, B

Prvňáčci se zúčastnili soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO s podtitulem „Čím budu?“.

Ze stavebnice mohly děti vytvořit nejrůznější nářadí nebo pomůcky pro povolání, které by chtěly dělat, až vyrostou.

Podívejte se na fotografie, jak děti tvořily.

 

Čarodějnice - 3. A

V pátek 29. 4. se děti v některých třídách chystaly na "svátek čarodějnic" - vyráběly kostýmy, malovaly obrázky...
Podívejte se na několik fotografií ze 3.A

 

 

Celé Česko čte dětem - 3.B

V tomto školním roce podruhé se setkali děti a rodiče nad knížkou. Tentokrát četla maminka Kučerová z knížky O srdnatém střelci Andrejovi a jiné pohádky.
Podrobnosti a fotografie z akce.

 

 

Ochutnávka exotického ovoce - 1. stupeň

Účast naší školy v projektu Ovoce do škol umožnila dětem z 1. stupně seznámit se s různými druhy exotického ovoce. Každá třída dostala možnost ovoce si prohlédnout, ohmatat, očichat a ochutnat.

Děti se pak o různých druzích ovoce povídaly, kreslily je...

Fotky z ochutnávky

 

Vyprávíme příběhy - 3. B

Třeťáci si vyzkoušeli práci s novou stavebnicí LEGO Nejdříve si v pracovních činnostech postavili scény k několika příběhům, pak si v českém jazyce příběhy vyprávěli a nakonec v informatice vytvořili malé komiksy pomocí programu Story Visualizer.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

Programovatelná stavebnice Lego EV3 - informatika 9.B

Od začátku ledna pracovali deváťáci s programovatelnou stavebnicí. V závěrečné práci pak sestavili a naprogramovali vlastní modely. Stavěli většinou podle návodů, vyzkoušeli profesionální programy a připravili také vlastní program. Práci zdokumentovali na vlastních webových stránkách.

     

 

 

Exkurze VD Dalešice a JE Dukovany - 9. A, B

V pátek 1. 4. jeli deváťáci na tradiční fyzikální exkurzi.

Nejdříve zastavili pod hrází dalešické přehrady a prohlédli si vodní přečerpávací elektrárnu. Pak přejeli do jaderné elektrárny Dukovany, kde se zúčastnili programu v informačním centru.

Několik fotografií - hlavně z Dalešic

 

IQ Landie Liberec - 8. B

Ve čtvrtek 31. 3. si vybrali žáci 8. B odměnu za vítězství v projektu Adaptace sídel na  změnu klimatu.

Všichni, kdo v projektu pracovali, jeli na výpravu do IQ Landie v Liberci.

Několik fotografií

 

A na harfu hrál...

8. března si žáci 1. stupně užili procházku časem starých pověstí českých i současnou dobou za doprovodu nádherných melodií slavných českých hudebních skladatelů. Celé velmi zdařilé pásmo pro naše děti připravili učitelé žďárské Základní umělecké školy pan Drahotský a paní Smékalová.

Děti si skladby nejen poslechly, ale i zahrály. Viděli jsme blanické rytíře, věštící kněžnu Libuši, pana prezidenta přicházejícího za zvuků slavnostních fanfár, prožili jsme si slavnostní atmosféru české státní hymny, zatančili si Ptačí tanec a v neposlední řadě jsme viděli a slyšeli netradiční hudební nástroje.

K velkým zážitkům koncertu patřila hra paní učitelky Šimurdové na buben a pana učitele Uhmanna na vozembouch. Pásmo bylo velmi pěkné a děkujeme za ně.

Několik fotografií                  p. uč. Helena Černá

 

Autorské čtení: Galgad - Příběh strážce Země

Ve středu 2. 3. proběhla v rámci Dne otevřených dveří další zajímavá akce: autorské čtení z knihy Galgad - příběh strážce Země.

Mezi žákyně a žáky šestých a sedmých ročníků a další zájemce přišel její autor, jenž tuto knihu napsal a vydal pod pseudonymem Ergall.

Autor se pozorným posluchačům svěřil, proč tuto knihu napsal, dal cenné rady budoucím spisovatelům a také přečetl vybrané kapitoly z poutavého příběhu s poselstvím. Kniha si cestu ke čtenářům našla. A to je moc dobře!

Několik fotografií            p. uč. Jiřina Špačková

 

Vysočina - vlastivěda, 4.A

Čtvrťáci ve skupinách shromáždili obrázky zajímavých míst v našem kraji, doplnili je informacemi a připravili přehledné shrnutí. Nakonec seznámili se svou prací ostatní spolužáky a vše vystavili na školní chodbě.
Podívejte se na fotky

 

Adaptace sídel na změnu klimatu (přírodopis)

Do projektu jsou zapojeni žáci 8. A a 8. B. Projekt má žákům přiblížit složité téma klimatické změny pomocí 7 badatelských aktivit a exkurze na bioplynovou stanici.

Závěrečné vyhodnocení proběhlo 18. 2. na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou soutěží zástupců jednotlivých řešitelských skupin.

Naši školu reprezentovali E.Dobešová, T.Kazdová, T.Cafourek (8.A) a L.Slavíková, N.Němcová, J.Kosek (8.B).

Zástupci 8.B zvítězili a získali pro třídu vstupenky do IQ Landie v Liberci.

Podrobnosti o projektu a Fotky z průběhu projektu

 

Fotografická soutěž PhotoContest 2016

Pět dívek se zúčastnilo celostátní fotosoutěže se snímky na téma Zátiší - tiché poselství věcí, Krajina a Portrét.

Fotografie Lucie Krejčí, Kláry Porubské (7.B), Michaely Havlové, Martiny Markové (8.B) a Dolores Kočárkové (9.B) si můžete prohlédnout ve školní fotogalerii nebo na webu soutěže - zde jim můžete dát i svůj hlas.

Kalendář 2016 ze soutěžních fotografií (pdf)

 

Vánoční zázrak v 5.B

Páťáci našli něco, co nikdo neztratil a udělali radost někomu, koho neznali...

Podrobnosti o celé události

 

 

Vánoční přání - výtvarná soutěž

Ve výtvarné soutěži o nejhezčí vánoční přání se letos sešlo přes 100 přáníček.
V jednotlivých kategoriích se nejlépe umístili:
1.-2. třída: 1. Alena Pohlová, 2. Vojtěch Kužela, 3. Šárka Trojanová
3.-5. třída: 1. Šimon Vokurka, 2. Kristýna Lacinová, 3. David Brabec
2. stupeň: 1. L. Augustin a M. Vytlačil, 2. A. Pavlík, 3. N. Smištíková
Několik fotografií

 

Právo na dětství - Nemluvím, stejně mě neposlouchají (občanská výchova)

V říjnu 2015 se projektu zúčastnilo 53 žáků 8. a 9. ročníku.

V hodinách občanské výchovy si povídali o právech dětí a pak pracovali na internetu.

 

Příběhy bezpráví - Okupace 1968 ve Žďáre nad Sázavou

Žáci 9. B - P.Burian, K.Jagošová, N.Polanská, D.Stránský, N.Smištíková - se věnovali událostem v srpnu 1968 v našem městě.

V městském archívu se seznámili s uloženými dokumenty (staré noviny a fotografie), povídali si s pamětníky a pak připravili nástěnku v učebně dějepisu a prezentaci pro spolužáky.

Práce vznikla jako příspěvek do celostátního projektu Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví.

 

Celé Česko čte dětem - 3. B

Dětem ze 3. B tentokrát četla maminka Pavlíková pohádku Otýlie a tisíc pět set osmdesát kaněk z knížky Miloše Macourka - Pohádky. Čtení provázela celá řada zajímavých úkolů.

Přečtěte si, jak to probíhalo a podívejte se na fotky.


 

Další ročníky

 

Starší práce jsou uloženy v archivu - ve škole.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky