základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

sportovní hala:

566 621 922

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

 

Odkazy

SPOLU 2014/15

 

Projekty

 

Klub rodičů a dětí
- KRDU


DYS-Centrum

Město Žďár n.S.

MŠMT

 

 

Skládankové učení - 5. A

prosinec 2018

 

Naše dvouhodinovka čtení byla na téma Vánoce. Nejprve děti pracovaly v domovských skupinách a vyplňovaly alfa box. Při sdílení nás pobavilo slovo na „f“ – fronty.

 

Připravila jsem si pro děti skládankové učení, což je kooperativní metoda patřící mezi metody kritického myšlení, kterými v naší třídě pracujeme. Tato metoda vede děti ke spolupráci, vyhledávání informací v textu podle kritéria důležitosti. Děti si díky ní utvářejí vlastní učební postupy a strategie, které se jim budou hodit na 2. stupni. A v neposlední řadě je to také zodpovědnost každého žáka za kvalitu společného výsledku.

 

Text jsem rozdělila na 4 části, tolik je dětí v každé ze sedmi domovských skupin. Sdělila jsem cíl hodiny, jímž bylo porozumění textu. Děti si ve skupinách rozdělily čísla 1 – 4.

 

 

Poté se sešly všechny jedničky na jednom místě a obdržely 1. část textu. A tak to bylo i s ostatními dětmi – dvojky, trojky a čtyřky. Byly vytvořeny expertní skupiny. Každá skupina si přečetla přidělenou část, snažila se jí porozumět, prodiskutovat a shodnout se na obsahovém shrnutí. Důležitá byla volba strategie, jak na to. Zde se ukázalo, jak rychlí a vnímaví čtenáři dokáží pomoci slabším, to bylo pro kantorské srdce to nejcennější.

 

Když expertní skupiny práci dokončily, vrátily se děti do domovských skupin a učily ostatní tomu, co prodiskutovaly a připravily v expertní skupině.

 

Získané znalosti jsem ověřila 6 otázkami, jejichž odpovědi děti zpracovaly písemně. Nešlo o známku, ale o uvědomění si důležitosti každého člena skupiny a zároveň, že každý musí do skupiny „něco“ přinést.

 

Následovalo hlasité čtení celého textu a ověření odpovědí.

 

Poté jsme udělaly poslední aktivitu – zápis do sešitu, který jsme využili jako podvojný deník. Po zapsání si děti své myšlenky sdílely.

 

Pak jsme se sešli v kroužku, někteří nám přečetli zápisy ze sešitu. Na samý závěr jsme hodnotili naši práci, co bylo fajn, co bylo těžké, co bychom příště udělali jinak.

 

Udělat si přípravy na takovou dvouhodinovku je pěkná „fuška“, ale výsledek stojí za to.

 

tř. uč. 5. A Lucie Topinková

Fotografie z akce

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky