základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy:

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

Práce žáků

 

2022/23

 

Hmyzí hotel - 2.B

V rámci snah města o podporu zdravého životního prostředí se třída 2. B zapojila do projektu výroby hmyzích domků. S korpusem nám pomohl pan truhlář Milan Kúštek, a pak už jen stačilo zajít na vycházku do lesa či okolí bydliště a najít pro domek „výplň“.

Děti se do práce vrhly s velikou chutí a nyní už v domečku bydlí první hmyzí nájemníci.

Několik fotografií                p. uč. S. Kántorová a děti ze 2.B

 

 

Malování ve škole a na halu - Vv 9.ABC

Deváťáci na sebe zanechali vzpomínku na školních chodbách a na čelní stěně haly. Připravili a na omítku nakreslili řadu obrázků.

Podívejte se na fotky

 

 

StoryBoxy - Vv 8.BC, Čj 9.C

Netradiční zpracování klasické Erbenovy Kytice je k vidění ve vestibulu školy.

Na výtvarném pojetí, tzv. storyboxech, se podíleli žáci 8.B a 8.C, literární a publicistické texty sepsali žáci 9.C.

Několik fotografií z výstavy

 

Adopce koně - Vv, 9.B

Co se může stát, když se uklízí v kabinetě výtvarné výchovy?

Přečtěte si povídání od deváťáků.

 

 

Chlubiáda - 26. května

Dopoledne dvakrát pro děti z 1. stupně a odpoledne pro rodiče vystoupily pěvecké sbory Sluníčka a BlueJeans. Přidaly se k nim děti z kroužku AJ. Tradičně velmi pěkná akce uzavřela další školní rok práce v pěveckém kroužku. Zpěváky řídila p.uč. Šimurdová, na klavír doprovázela p.uč. Skořepová, na cimbál a flétnu p.uč. Hrnčířová. O doprovod se podělili také žác 2. stupně: na housle hrála P.Kyncová, na bicí M.Schmidtová, na el.klávesy M.Hansl a na baskytaru J.Smolík.

Podívejte se na fotky

 

Exkurze do Terezína - 9. ročník, 23.května

V úterý 23.5. proběhl jednodenní vzdělávací seminář v Památníku Terezín. Již tradičně se této akce účastní žáci 9. ročníku. Kromě krátké přednášky a promítání dokumentárního filmu na nás čekala komentovaná prohlídka Ghetta Terezín, navštívili jsme muzeum, prošli jsme také obřadní síň, nahlédli do krematoria a podívali jsme se rovněž na terezínský židovský hřbitov. Prohlídka Malé pevnosti pak náš pobyt v Terezíně zakončila.
Věřím, že i přes dlouhou a náročnou cestu přinesl i tento krátký pobyt v Terezíně našim žákům poučení a bližší představu o nelehkém období Protektorátu Čechy a Morava.

p. uč. Formánková

 

Exkurze do Prahy, 8.ABC - 17. května

Osmáci se prošli Starým Městem, navštívili výstavu o historii peněz v České národní bance a prohlédli si Staroměstskou radnici - od historických sklepů po věž. Nechyběl ani rozchod na Václavském náměstí.

Několik fotografií

 

Exkurze - Chrudim, Slatiňany - 3. ročník

V úterý 16. 5. se žáci 3. tříd zúčastnili exkurze v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.

V muzeu děti absolvovaly bohatý zajímavý program:

 1. Prohlídka expozice asijské stínové loutky, Vietnam, Barma, Indie, interaktivní videoprojekce.

 2. V dílničce si samostatně vyrobily stínovou loutku a ve skupinách si zahráli stínové divadlo.

 3. Při další zajímavé přednášce Podoby loutek se děti seznámily s různými druhy loutek. V „kolečku“ si vyzkoušely jejich vodění. Ve skupinách si připravili scénku, pak následovala její prezentace.

 4. Prohlídka expozice Kočovní loutkáři, řezbářská dílna, trikové loutky, filmové loutky.

Na závěr zhlédli sezónní výstavu 50 let loutkářských kultur v Chrudimi.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili v hřebčínu ve Slatiňanech, kde asi největším zážitkem bylo zahánění klisen s hříbaty. Prohlédli jsme si stáje, viděli měření hříbat a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací.

Podívejte se na fotky

 

Deváťáci v muzeu - projektové dny

Ve dnech 9. a 12.5. proběhl projektový den ve všech třídách 9. ročníku. Téma znělo Konec 2. světové války ve Žďáře nad Sázavou. Ve spolupráci s Regionálním muzeem Žďár nad Sázavou se naši žáci seznámili s posledními válečnými dny v našem městě. Byl jim promítnut krátký dokument, prošli si centrum města a spolu s historikem z Regionálního muzea si ukázali dobové fotografie těchto míst a naslouchali příběhům našich tehdejších spoluobčanů. Projektový den byl obohacen rovněž ukázkou dobové výzbroje a výstroje obou armád, které na konci války procházely naším městem - tedy armády německé a sovětské.

Několik fotografií   p. uč. Formánková

 

Program Prevence dětských úrazů - 3. ročník

V průběhu dubna a května probíhal pro žáky 3. tříd vzdělávací program Prevence dětských úrazů, pořádaný krajem Vysočina ve spolupráci s Červeným křížem.

Děti se naučily, jak předcházet úrazům a ohrožení života doma, ve škole, v zájmových kroužcích, na silnici, jaká pravidla mají dodržovat při komunikaci na internetu.

Naučili se první pomoc – srdeční masáž, ošetření poranění nebo úrazu, byly upozorněny na nebezpečí užívání návykových látek.

Seznámily se s náplní práce hasičů, prohlédly si techniku, vybavení a vyzkoušeli si transport zraněného.

Podívejte se na fotografie

 

Knihovna - 5.B

Ve čtvrtek 4. 5. jsme byli se třídou opět v knihovně. Tentokrát jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o pravidlech v knihovně, o způsobu uložení knih, o možnostech, jak knihovnu využít v náš prospěch. Seznámili jsme se se spoustou zajímavých knih a nakonec jsme ve skupinkách plnili zajímavé úkoly. Několik spolužáků se inspirovalo a odnášeli si domů přihlášky do knihovny.                      Petra Novotná a žáci 5. B

Několik fotografií

 

Lego EV3 - 9.B

Deváťáci si po 2 měsících programování společného modelu postavili vlastní modely a zkusili si je naprogramovat.

Nakonec připravili webové stránky o své práci.

Podívejte se, jak se jim dařilo

 

 

Odkud je blízko ke hvězdám - 2.B

V pátek 28.4. děti z 2.B navštívily Zámek Žďár nad Sázavou v rámci programu Odkud je blízko ke hvězdám.
Programem nás provázela Adéla Tlustošová, s níž děti prozkoumaly hvězdy jako pomocníky pro měření času, jako tvary opakující se v přírodě i jako symboly, které září v uměleckých dílech.
Pomocí pozorování i tvůrčí činnosti odhalily skrytý řád přírody, skrze který se seznámily s dílem architekta J. B. Santiniho.
Při práci prozkoumaly Muzeum nové generace i barokní opatství plné symboliky.
Nejvíce se jim líbilo kreslení pod umělým modrým světlem. Všichni si to moc užili!

Podívejte se na fotky

 

Exkurze - Brno

Ve středu 19. 4. jsme jeli na exkurzi do Brna. Navštívili jsme Hvězdárnu a planetárium v Brně, kde jsme se seznámili s noční oblohou a potom zhlédli krásný pořad o planetách naší Sluneční soustavy.

Po svačině nás čekal program v Technickém muzeu v Brně. Prohlídka měla tři části. Nejprve jsme si prohlédli historická vozidla a motorky, potom jsme navštívili historickou brněnskou uličku, kde jsme viděli, jak lidé žili na předměstí Brna v minulosti. Asi nejzábavnější byla návštěva herny, kde jsme formou her poznávali různé fyzikální zákony.              Petra Novotná a žáci 5. B

Podívejte se na fotky.

 

Co nového na schodech? - Vv 8.B, 8.C

Vestibul naší školy nově ozdobili berušky, brouci a pavouci.

Ve výtvarné výchově je vytvořili žáci 8.B a 8.C.

Několik fotografií

 

 

3Déčkuj

Kluci z 8.B si vyzkoušeli navrhnout a vytisknout model do soutěže 3Déčkuj. Rozhodli se pro téma Architektura, M.Kafka a J.Kotovic v prostředí TinkerCad vymodelovali londýnský Big Ben (Elisabeth Tower). Podle propozic soutěže jim J.Dokulil připravil video.

Do krajského finále sice nepostoupili, ale vyzkoušeli si novou práci.

Podívejte se na pár fotografií.

 

 

Muzeum výpočetní techniky - informatika 8.B, 14. dubna

Osmáci se vydali na výpravu do počítačové minulosti. Na žďárské průmyslovce je pan ing. Holemář provedl moc pěknou a zajímavou sbírkou starých počítačů - často funkčních. Prohlédli si hardware z dob mládí rodičů a prarodičů, ale zkusili si také, proč se říká "vytočit telefonní číslo" a co byl Shift a CapsLock na psacím stroji. Nejvíc ovšem zaujaly počítačové hry.

Několik fotografií

 

Soutěž 110 minut - pracovní činnosti, 7.AB

V pátek 14. 4. byla vyhodnocena výtvarná soutěž, při které si vyzkoušeli sedmáci vyrobit vlastní model z dřevěné kostky a kusu drátu.

Kluci zapojili fantazii i ruce a vytvořili řadu zajímavých konstrukcí. Práce zhodnotila porota a ceny předal p. uč. Novák, který soutěž vymyslel.

Zvítězil Matyáš Žďánský před Davidem Drdlou a Adamem Bukáčkem.

Podívejte se na fotky a výsledkovou listinu (pdf).

 

Požární ochrana očima dětí, výtvar.soutěž - 1. stupeň, školní kolo 27. 1.

Ve školním kole byly vybrány 3 nejlepší práce z každé kategorie.

Do okresního kola se svými výkresy postoupili::

 • ZŠ 1 (pro žáky 1. a 2. r.)
  Tomáš Trojan, Zuzana Junová, Adéla Dvořáková
  (2.B)

 • ZŠ 2 (pro žáky 3.- 5. r.)
  Veronika Staňková
  (3.A), Lucie Dobrovolná a Markéta Gregáňová (5.A)

Ve vestibulu školy se můžete podívat na všechny zdařilé práce ze školního kola.

Fotografie z výstavy

 

Fotosoutěž PhotoContest 2023

Do tradiční soutěže letos přispělo 5 žáků: K.Ondráčková (9.B), V.Kolková (8.B), S.Topinková, M.Kubiš a T.Srnský (všichni 6.B). Na 14 fotkách zpracovali témata: Mosty, Práce a pracující člověk, Symetrie / asymetrie.

Fotka Školní chodba (Symetrie/Asymetrie) byla vybrána do celostátního finále  a její autorka V.Kolková byla pozvána na slavnostní vyhodnocení do Prahy, kde se dozvěděla, že obsadila krásné 3. místo.

Vítězné fotografie s komentářem A. Ziky.

Podívejte se na fotky od našich žáků nebo na celou soutěžní fotogalerii.

 

Proláž - Vv, 9.r.

Teplé a studené barvy, žádná věda (no, s některými deváťáky jsme si pro jistotu barvy osvěžili). Každý vytvořil dva abstraktní obrázky A 4, které po zaschnutí rozstříhal na pruhy a vytvořil proláž na dvojnásobném formátu.
Díky natočení videí vznikly poměrně zajímavé efekty, o které se rádi podělíme s vámi.
Děkuji Hance Novákové a Lukáši Němcovi za pomoc s technikou - proč by někdy žáci nemohli učit učitele, že?!?

Video s ukázkami hotových prací

p. uč. Šimurdová

 

Klobouk paní Zimy - Vv, 9.r.

V rámci cyklu „Co s deváťáky ve výtvarce?“ jsme si vyzkoušeli práci modistek. Zadání znělo KLOBOUK PANÍ ZIMY – s podmínkou, že se dá opravdu použít.
Žáci pracovali ve skupinách a měli k dispozici veškerý materiál, který jsem dodala (sami byli tentokrát bohužel pasivní). Pracovali s papírem, kartónem, látkami, igelitem, špejlemi, vlnou a dalšími materiály, používali lepidlo, barvy, tavné pistole (dvě zničili), holky šily, háčkovaly a vyšívaly a všichni byli poměrně kreativní a vynalézaví.
I klučičí skupiny překvapily originalitou.
Z výsledků jsme měli v závěru radost všichni, klobouky jsou vystaveny na chodbě k vyzkoušení i pro ostatní. Podívejte se na fotky.

p. uč. Šimurdová

 

3D modelování a tisk, Informatika 8.B

Osmáci si vyzkoušeli 3D návrhy v prostředí Tinkercad. Naučili se nastavit velikost a polohu různých tvarů, práci s textem a vložení jednoduchého obrázku připraveného v kreslícím programu. Pak se rozhodli, kterou práci připraví k tisku.

Několik fotografií

 

Výtvarná soutěž - Betlém

Vyrobte postavu, která patří k Betlému (svatá rodina, koledníci, pastýři, muzikanti, tři králové, zvířátka…) Tak začínalo zadání. Sešlo se asi 40 velmi pěkných prací. Děkujeme všem dětem i rodičům. Všechny práce byly vystaveny u stromečku - společně s betlémem, který vloni připravili deváťáci.

Podívejte se na fotografie

 

Návštěva knihovny s knížkami pana Foglara - 5.B

Ve čtvrtek 1. 12. byla naše třída opět v knihovně. Tentokrát jsme si povídali o spisovateli Jaroslavu Foglarovi a jeho knihách. Někteří už jeho knihy znali a ostatní si nějakou knihu určitě půjčí. Potom jsme pracovali ve skupinkách a plnili zajímavé úkoly. Moc nás to bavilo.

Několik fotografií

5. B a Petra Novotná

 

Tak trochu jiná hodina chemie - 8. ročník

Žáci 8. ročníku si poprvé vyzkoušeli práci s chemickými pomůckami. Měli za úkol vypracovat podle návodu a svých vědomostí laboratorní práci na téma filtrace a krystalizace. Sestavili si zadanou aparaturu a poté přefiltrovali suspenzi vytvořenou z křídy, soli a vody. Získaný filtrát nechali krystalizovat. Vedli si velice dobře, všem se činnost vydařila. Na závěr vypracovali protokol o laboratorní práci.

Několik fotografií

 

Zahrej si na pohádkáře - návštěva knihovny, 5.B

V pátek 4. 11. jsme byli v knihovně. Povídali jsme si o pohádkách a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o filmových pohádkách.
Potom jsme se rozdělili do skupin a stali se z nás pohádkáři. Moc nás to bavilo.
S projektem jsme pokračovali ještě v pondělí ve výtvarné výchově, abychom naše práce výtvarně zpracovali. Podívejte se na fotky.

p. uč. Petra Novotná

 

Podzimní tvoření - Vv 9. ročník

LAND ART si ve výtvarce vyzkoušeli deváťáci. Počasí nám nepřálo, proto jsme tvořili z přírodnin ve třídě, takže vlastně spíše takový CLASS ART.

Technika byla volná, a protože materiálu měli deváťáci opravdu na výběr a pestrý (POCHVALA!), vznikly opravdu zajímavé práce, ať už skupinové nebo individuální. Některá děvčata si troufla i na podzimní vazbu. Myslím, že výsledek stojí za to.

V rámci kreativity adoptovala 9.B hřebce vyřazeného ze školního inventáře a oděla ho rovněž do podzimního hávu. Podívejte se na fotky

p. uč Eva Šimurdová

 

Výtvarná soutěž - SUPŠ Jihlava Helenín

Čtyři dívky z 9. ročníku se zúčastnily výtvarné soutěže.

Práce Katky Vince byla oceněna zvláštním uznáním.

Přečtěte si podrobnosti a podívejte se na fotky.

 

Výtvarná soutěž - Betlém

Vyrobte postavu, která patří k Betlému (svatá rodina, koledníci, pastýři, muzikanti, tři králové, zvířátka…).Technika i materiál jsou libovolné, postavy dvoj- nebo trojrozměrné, výška cca 6 – 10 cm. V případě dvojrozměrné postavy musíte zajistit, aby postava stála.  Uzávěrka soutěže v pátek 2. 12.

Podrobnosti v přiloženém souboru (leták můžete najít na školních chodbách).

 

Exkurze do Anthroposu a brněnského podzemí - 6.AB

Šesťáci se vydali na výlet do historie. Prohlédli si brněnské podzemí, viděli sklady na potraviny, alchymistovu dílnu, vězení i kuchyni.

Pak se v Anthroposu podívali do pravěké historie.

Několik fotografií

 

S myslivcem ke krmelci - 2.B, 11. 10. 2022

Děti z 2.B se vypravily do Černého lesa s myslivcem P. Elblem.

Dozvěděly se spoustu zajímavostí, ve škole si pak vše nakreslily.

Podrobnosti z akce, Fotografie ze setkání

 

Gamebook 4. A

Díky Čtenářským klubům, kde jsem našla inspiraci, jsme si ve 4. A sestavili první gamebook. Děti byly do čtení úplně "zažrané", v závěrečném hodnocení nejvíce ocenily, že se staly postavou příběhu, a svobodu volby při tvorbě děje. Interaktivní knihu jsem jim představila až na závěr a už se těší, až ji vrátím do městské knihovny, aby tam vtrhly a půjčily si ji. A pak že děti nečtou!

Několik fotografií            Mgr. Lucie Topinková

 

Podzimní vyrábění - 2.B

V pondělí 12.9. druháci navlékali přírodniny – jeřabiny, kukuřici, šípky, apod.

Vyrobili si krásné korále, náramky a čelenky. Děti navlékání bavilo a z výrobků měly velkou radost.

Klikněte si pro větší fotografii.

 


 

Další ročníky

 

Starší práce jsou uloženy v archivu - ve škole.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky