Web:  J. Pastyříková

základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 


BAKALÁŘI - přístup


Office365-TEAMS


 

Datová schránka (ID):
sh69mwv

IČ školy:
48897426

IZO školy:

102943338


 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

JÍDELNÍČEK

24. 1. - 31. 1. 2022

Objednávky obědů

 

PROJEKTY

 

SPOLU 2020/21


NENECH TO BÝT - boj proti šikaně


Šablony 3


Učíme se ze života
pro život 2
Implementace krajského akčního plánu kraje Vysočina II


NEZAVÍRÁME OČI

prevence drogové závislosti


Podpora společného vzdělávání v ped. praxi
- aktualita 2021 (docx)


Rozpočet 2022

Rozpočet 2021

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Základní škola Žďár nad Sázavou,
Komenského 2

 

Informace o testování žáků na Covid 19 v období po 16. 1. 2022

Žáci budou testovaní vždy v pondělí  ihned po příchodu do školy – ve svých učebnách před první vyučovací hodinou, po příchodu do ranní družiny, případně po příchodu do učebny před ranním doučováním nebo ranní třídnickou hodinou.

Testovat se nemusí žáci, kteří předloží zaměstnanci školy, který bude testování ve třídě organizovat:

  • potvrzení o testu PCR s negativním výsledkem provedeném před maximálně 72 hodinami
  • nebo o antigenním testu provedeném poskytovatelem zdravotnických služeb před maximálně 24 hodinami.

Podrobné informace pro rodiče

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN (pdf)

 

Webová aplikace Bakaláři

Instrukce pro  její používání ve školním roce 2021/2022 (docx) nebo Instrukce v pdf.

 

Covid 19 - hygienická opatření:

  • ve společných prostorách musí mít všechny osoby ochranu dýchacích cest
  • při výuce nemusí mít žáci a pedagogičtí zaměstnanci zakrytá ústa a nos
  • výuka probíhá v kmenových učebnách s minimálním stěhováním do jiných učeben
  • Mimořádné opatření MZ - Ochrana dýchacích cest (účinnost od 31. 7. 2021) - formát pdf

 

 

Novinky: Koncert pro Popálky, Vánoční projekty-1.stupeň, Betlém-9.AB,  Florbal,
S myslivcem ke krmelci,  Bobřík informatiky, Výlet za vodou-3.AB

 

Pozor: Klub rodičů, dětí a učitelů (KRDU) pro předškoláky se zatím neotevírá.

Kroužky - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

 

Týdenní plán

Důležité termíny šk. roku 2021/22


Městský úřad Žďár nad Sázavou