základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

 

 

 

 

 

Využití systému Robolab ve výuce informatiky

(Projekt SIPVZ 0378P2005)

O projektu

Žáci, kteří začali téměř před 4 roky ve třídě s rozšířenou výukou informatiky, jsou letos v 9. třídě.

Probrali jsme podrobně MS-Office, vektorový editor, práci s digitální fotografií, vyhledávání informací na internetu, základy hardware a základy programování v Baltíkovi. Část žáků by ráda v programování pokračovala, část se brání - je to těžké a k čemu nám to bude.

LEGO stavebnice MindStorms for Schools s ikonografickým programovacím jazykem Robolab nabízí konkrétní využití programování, žáci se přitom zabývají víc funkcí programu než syntaxí jazyka (i když místo problému se středníky a dvojtečkami někdy obtěžuje poněkud těžkopádné spojování ikon pomocí cívky).

Práce se stavebnicí pomůže dětem lépe pochopit, že počítač nemusí sloužit jen v kanceláři (nebo ke hrám). Navíc jsou děti vedeny k práci ve skupině - jak při tvorbě modelu, tak při prezentaci výsledků.

Systém ROBOLAB umožňuje sestavování elektronických modelů a jejich ovládání počítačem, měření a vyhodnocování dat naměřených speciálními senzory. Nabízí také vlastní software k programování.

Jeví se proto jako ideální pomůcka pro výuku tématu Počítač v technické praxi.

 

Zařazení do výuky

Programování v systému Robolab zařazuji do výuky od školního roku 2005/06.

Se stavebnicí Lego pracujeme v informatice v 9. ročníku.

(historické fotky - v r. 2006 jsme pracovali se stavebnicí u počítače i v dílnách)

 

Ukázky práce se stavebnicí

Závěrečná práce  - webové stránky

Asi 5 vyučovacích hodiny pracují skupiny 2 - 4 žáků na vlastním modelu.

Zároveň žáci pořizují fotografickou dokumentaci.

Pak si každá skupina připraví o své práci vlastní webovou stránku.

Podívejte se:

Robolab - závěr - školní rok 2005/06,

Robolab - závěr - školní rok 2006/07,

Robolab - závěr - školní rok 2007/08,

Robolab - závěr - školní rok 2008/09,

Robolab - závěr - školní rok 2009/10,

Robolab - závěr - školní rok 2010/11,

Robolab - závěr - školní rok 2011/12,

Robolab - závěr - školní rok 2012/13

Robolab - závěr - školní rok 2013/14.

 

Metodika - původní výstup z projektu

Metodika je silné slovo. Prostě jsem sepsala postup v jednotlivých hodinách.

Soubor zde. (formát pdf, asi 250 KB)

 

Jana Pastyříková

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky