základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Metodik prevence

 

Metodikem prevence na naší škole je paní učitelka Mgr. Jana Hájková (jhajkova(z)2zsdar.cz).

 

Kontakt

  • dveře č. 50 (2.patro)
  • 566 590 641 (sekretariát školy)
  • 566 590 644 (telefon do kabinetu)
  • e-mail: jhajkova@2zszdar.cz

 

Konzultační hodiny

  • pro žáky: kdykoli dle potřeby,
  • pro rodiče: čtvrtek 7:30 – 8:30 či kdykoli po telefonické domluvě.

V případě nepřítomnosti lze kontaktovat i:

 

Se svými problémy se děti mohou také svěřit schránce důvěry (možno i anonymně).

 

Projekt NENECH TO BÝT

Naše škola se zapojila do projektu pomáhajícího v boji proti šikaně. Kdokoliv může pomocí webu www.nntb.cz varovat před šikanou ve svém okolí. Šikanu může oznámit sám postižený, ale i kamarádi, kteří si všimli, že se někomu děje nějaká křivda. Zprávu o šikaně nebo jejím zárodku - vylučování z kolektivu - obdrží školní metodik prevence, pomoci může i Linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz).

Pozor - škola: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 (ne jen ZŠ)

 

Důležitá telefonní čísla

Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů

Linka důvěry: 596 618 908

 

Kdo je školní metodik prevence?

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

 

Těžiště práce metodika prevence

Těžiště práce školního metodika prevence spočívá v poskytování odborné rady a pomoci žákům a studentům, u kterých se vyskytly problémy v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a jiných patologických jevů a v zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.

 

Pomoc patří i rodičům a ostatním žákům školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy mohly ve škole způsobovat.

 

Školní metodik prevence i výchovný poradce je v individuálních záležitostech žáků i rodičů vázán mlčenlivostí.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky