základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy:

Město Žďár nad Sázavou
MŠMT

 

Práce žáků

-> Aktuální školní rok ->

2010/11

 

Dárek pro maminky - 1. A

Podívejte se na tvůrčí atmosféru při vyrábění rámečku na fotku pro maminky k jejich svátku. Rámeček je vystřižený z kartonu, natřený temperovou barvou a polepený obrázky z ubrousků.  Všem dětem se moc povedly a měly z něho velkou radost.

Fotografie z přípravy dárku

 

Poznáváme krychli - matematika, 6. ročník

S krychlí jsme se seznámili pomocí skupinové práce - měřili jsme, počítali a zjišťovali vlastnosti krychle. Nejvíce je nám ale líbilo modelování krychle pomocí plastelíny a stejně dlouhých „hran“.

Teď si už vlastnosti krychle plést nebudeme.

A jak nám to šlo? Můžete se podívat na fotky.

 

Hrátky s angličtinou - 3. a 4. ročník

Třeťáci a čtvrťáci v angličtině rádi dramatizují příběhy z učebnice. Třeťáci se proměnili ve voskové figuríny v muzeu, čtvrťáci si zahráli příběh o počasí.

Podívejte se na fotky.

 

Den Země - 5.A

Ve středu 20. 4. jsme si udělali se třídou Den Země. Od školy jsme odcházeli v 8 hodin. Šli jsme po cyklistické stezce k Bránskému rybníku, kde jsme se napojili na naučnou stezku kolem Zelené hory.

Stezka vedla kolem zámku, přes Černý les a jeho okolí. Větší část stezky vedla kolem rybníku Konvent. Cestou jsme si na zastávkách četli z naučných tabulí o přírodě kolem nás a pověsti, které se týkaly míst, u kterých jsme se zastavili. Také jsme hráli různé hry.

Tuto trasu jsme ukončili zastávkou v cukrárně U Tří hvězd, kde jsme si dali zmrzlinu. Na zpáteční cestě jsme si hráli na schovávanou a nejen díky počasí se nám procházka vydařila.

Podívejte se na fotky.

Eva Podsedníková, 5.A

Třeťáci v knihovně na setkání s Adolfem Dudkem

V úterý 29. 3. jsme byli v knihovně. Zaměstnanci knihovny pro nás připravili atraktivní setkání se známým ilustrátorem Adolfem Dudkem.

Beseda byla velmi zajímavá a sám ilustrátor nás opravdu pobavil. Vyprávěl  o svém životě, o  knihách, o své práci. Ukazoval nám tajemství kresby a ke spolupráci často vyzval i děti. Na závěr uspořádal velmi neobvyklou autogramiádu. 

Fotky z besedy

 

Robolab - Závěrečná práce - informatika, 9.B

Žáci 9.B vytvořili vlastní modely ze stavebnice LEGO - Mindstorms for School, naprogramovali je v Robolabu, všechno vyfotografovali a zpracovali do webových stránek.
Posuďte, jak se jim letos vedlo.

 

Celé Česko čte dětem - 3. C

Ve 3. C se opět četlo - tentokrát pohádky Zdeňka Svěráka.
Přečtěte si podrobnosti a podívejte se na fotky.

 

Hrátky s osovou souměrností - matematika, 6. ročník

Tématický celek Osová souměrnost jsme zakončili projektovou hodinou.

Zjistili jsme, že i naše jméno může pomoci vytvoření osově souměrného útvaru, pozorovali jsme souměrné útvary kolem sebe, vytvořili pro spolužáky osově souměrné útvary na doplnění.

V této hodině jsme využili interaktivní tabuli.

Podívejte se na fotky.

 

Předvánoční čas ve 4. A

Na Vánoce jsme se připravovali různě. Například děti ze 4. A byly na Přástkohraní, vyráběli loutky a poslední školní den si udělaly vlastní program.
Přečtěte si o tom a podívejte se na fotky.

 

Celé Česko čte dětem - 3. C

Ve 3. C se četlo Werichovo Fimfárum.
Přečtěte si podrobnosti a podívejte se na fotky.

 

Sedm nových přírodních divů světa - informatika 9.B(2009/10, 2010/11)

Deváťáci vytvářeli vlastní web. Každý si vylosoval jednoho kandidáta na nový přírodní div světa a zpracoval o něm vlastní stránku.

Podívejte se.

 

Výprava do pravěku - Vv, 6. ročník (2010/11)

Šesťáci byli na dějepisné exkurzi v Brně. Hlavním cílem byl Anthropos.
Pravěkem se pak zabývali také ve výtvarné výchově.
S p. uč. Kuželovu nakreslili obrazy na pravěké motivy, ze kterých vznikla na chodbě zajímavá výstava.

Složili také Báseň o pravěkém kmeni.
Přečtěte si podrobnosti o exkurzi a podívejte se na fotografie z exkurze od M. Zedníčkové.

Bramborové čarování - Vv, Pč 3. ročník (2010/11)

Třeťáci si pohráli s podzimními přírodninami (3.B)

Ve Vv  zdobili stromy a v Pč zkusili vyrobit skřítky Bramboříky (3.A).

Přečtěte si povídání a podívejte se na fotky.

 

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky