základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

 

 

MŠMT

 

ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2, školní rok 2019/20

Pedagogičtí pracovníci

vedení kvalifikace
Mgr. Miroslav Kadlec M, Fy ředitel
Mgr. Jiří Beneš M, Z zástupce
1. stupeň třídnictví
Mgr. Andrea Blažíčková 1. st., Aj
Mgr. Eva Ceralová 1. st., Pv 4. A
Mgr. Helena Černá 1. st. 3. A
Mgr. Petra Hamříková 1. st., Vv 2. A
Mgr. Věra Jindrová 1. st.
Mgr. Věra Křížová 1. st., Tv 3. B
Mgr. Petra Novotná 1. st. 2. B
Mgr. Alena Pavlíková 1. st. 5. A
Mgr. Renata Skořepová 1. st., sp. ped. 5. B
Mgr. Eva Šimurdová 1. st., Hv 4. B
Mgr. Lucie Topinková 1. st. 1. A
Mgr. Vít Uhmann 1. st., Tv 1. B
2. stupeň třídnictví
Mgr. Jana Beránková Čj, Nj
Mgr. Markéta Dokulilová M, Tv 6. C
Mgr. Jana Hájková Aj + 1. st. 6. A
Mgr. Zuzana Holoubková Čj, Vv
Mgr. Jan Hrdina Aj + 1. st., Vv 7. A
Mgr. Eva Hrnčířová Čj, Aj, sp. ped.
Mgr. Jaroslava Kučerová Rj, D
Mgr. Jarmila Marešová Čj, Ov
Mgr. Ivana Nováková M, Ch 9. A
Mgr. Jana Pastyříková Fy, Zt, Inf 9. B
Mgr. Jiří Staněk Tv, Z 8. A
Mgr. Lenka  Svobodová Př, Z, Env 7. B
Mgr. Jiřina Špačková Čj, D 8. B
Mgr. Kateřina Zedníčková M, Fy 6. B
družina
Marcela Balašová SPgŠ družina C
Alena Šilhanová SPgŠ, SEŠ družina A
Barbora Šislerová SPgŠ družina B
Renata Křížová družina D
asistentka pedagoga
Martina Cočevová
Mgr. Věra Jindrová
Jana Jurková
Renata Křížová
Lucie Slámová
Romana Žáková
->na úvodní stránku Provozní zaměstnanci ->na začátek stránky