základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

 

e-mail: info@2zszdar.cz

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy

 

 

MŠMT

 

Projekt SPOLU

6. A, B - 2022/23

 

Letos pořádáme 16. ročník.

 

Uskutečněné akce

21. - 22. dubna  Noc ve škole

Po třech letech se v pátek odpoledne ve škole sešli skoro všichni šesťáci. Starali se o ně třídní učitelé a další 4 vyučující.
Děti si připravily občerstvení, proběhly se po Farských humnech i školním dvorku. Po setmění se všichni vrátili do školy.
Na šesťáky čekaly tajemné temné prostory krytu i půdy a příjemné světlá místa v družině a třídách. Většina aktivit a her byla zaměřena na nastavení pravidel pro příjemný pobyt ve škole.
Ráno jsme se sešli s rodiči u tradičního komentovaného promítání fotografií.

Fotografie z akce

 

21. března Rozhodni se sám - 1. část

Třídní učitelé 6. ročníku zvolili program Centra primární prevence Spektrum, jehož zřizovatelem je Kolpingovo dílo České republiky.

Prvního bloku se zúčastnila se většina žáků tříd 6.A a 6.B za účasti svých třídních učitelů. Příslušné aktivity pak vedly v každé třídě 2 lektorky CPP Spektrum.

Program ROZHODNI SE SÁM je zaměřen na posílení efektivní komunikace mezi žáky navzájem v třídním kolektivu, uvědomění si vlastních očekávání a příležitost k rozpoznání požadavků ostatních žáků ve třídě.
Cílem programu je:

  • podpora a dobré fungování nově vzniklého kolektivu;

  • prevence ubližování

  • posilování pozitivního sebepojetí jednotlivců a klimatu třídy

Druhý blok tohoto programu proběhne v květnu 2023.

 

 

1. listopadu    Historie Žďáru s Regionálním muzeem

Šesťáci se vypravili na komentovanou procházku po Žďáře a pak v Moučkově domě vyzkoušeli, co všechno potřeboval umět prodavač v kupeckém krámě.

Děkujeme panu Lopaurovi a paní Dvořákové za pěknou akci.

Fotografie z akce (6.B)

 

 

8. a 9. září   Pobytový kurz na Rokytně

Seznamovacího pobytu se zúčastnilo 52 dětí z 6. tříd, staralo se o ně 5 učitelů.

První den - Seznamka - probíhaly různé aktivity mířící k navázání nových kamarádství.

Druhý den už se pracovalo v nových třídních kolektivech.
Šesťáci vyráběli létací stroj a zkoušeli, jestli by přežili na Měsíci.

Podívejte se na fotky

 


 

SPOLU 2020/21 ... Covid...stihli jsme jen 2 akce

 

22. - 24. září   Procházka historií Žďáru

V posledních zářijových slunečných dnech jsme se prošli po Žďáře se zajímavým výkladem paní průvodkyně Dvořákové z Regionálního muzea. Bylo to moc pěkné, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a dokonce jsme si mohli zahrát některé postavy ze žďárské historie.

Několik fotografií - 6.A

 

2. září   Adaptační den

Ve středu 2.9. proběhl v šestých třídách „Adaptační den“ v rámci dlouholetého projektu SPOLU. Žáci se seznámili s prostředím školy, zahráli si společenské hry, vytvořili si svůj třídní dres a vzájemně se lépe poznali.

Fotografie z jednotlivých tříd

 

 


Informace o minulých ročnících:

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky