Závěrečné práce - ROBOLAB

únor 2006

skupina A1

skupina A2

skupina A4

skupina A5

skupina A6

březen 2006

skupina B1

skupina B2

skupina B3

skupina B4

skupina B5

skupina B6

 

Skupina B2

Zpracovali:

Michal Kadlec a Michal Smolík

 

 

 

 

 

Kolotoč-Centrifuga

Popis modelu:

Náš model představuje pouťovou atrakci centrifugu. Model je tvořen pohyblivým ramenem, otáčivou hlavicí a dekoračním drakem se světelnými efekty. Centrifuga se má točit a zvedat, tak jak to vídáme na pouti. Vše je ovládáno pomocí ovladače s dvěmi tlakovými tlačítky.

 

Program:

Program je rozdělen do tří větví. V každé větvi probíhá jeden z  dějů.

Je ovládán dvěma tlakovými senzory. Jsou zde také dva motory ze kterých jeden ovládá rameno a druhý věž.

Program se spustí stisknutím tlakového senzoru na druhém slotu. Zvedá se rameno a začíná se roztáčet věž, celý děj doprovází problikávání světla v hlavě draka.

Při druhém stisknutí tlakového senzoru na druhém slotu se rameno zastaví.

Při třetím stisknutí tlakového senzoru na druhém slotu začne rameno klesat.

Stisknutím tlakového senzoru na slotu č.3 se všechny děje ukončí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto modelu-centrifugy:

Před spuštěním

 

 

Noční provoz

Detailní pohled

Při demonstraci