Závěrečné práce - ROBOLAB

únor 2006

skupina A1

skupina A2

skupina A4

skupina A5

skupina A6

březen 2006

skupina B1

skupina B2

skupina B3

skupina B4

skupina B5

skupina B6

 

Skupina B1

Zpracovali

Romana Trubačíková

Barbora Vacková

Šárka Beznosková

Traktor s radlicí

Popis modelu

Větší kola vzadu a menší kola vepředu dále dva tlakové senzory,dva motorky,které ovládají kola a třetí motorek vzadu,který má za úkol zvedání a pokládání radlice.

 

Popis programu

Pokud nestiskneme tlakový senzor,traktor jede stále dopředu. Jestliže stiskneme tlakový senzor č.1 tak se traktor zastaví.Po puštění senzoru č.1 se opět rozjede na původní rychlost. Když stiskneme tlakový senzor č.2 ovládající radlici,radlice se položí a po puštění senzoru se radlice opět zvedne.

Fotodokumentace

Náš traktor ze začátku; zatím bez 2. tlakového senzoru.

Občas se nám traktor rozpadl ,...

někdy už nám to lezlo na mozek ,...

ale nakonec nám fungovalo vše, i program!....:-)