základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy:

Město Žďár nad Sázavou
MŠMT

 

Recitace - krajské kolo

25. dubna 2019, Třebíč

 

V 1. kategorii bylo 10 soutěžících, přičemž všichni obdrželi pamětní list, 3 dále k tomu ještě čestné uznání a 2 nejlepší též diplom a knižní odměnu.

Naše Julinka Poulová dostala pamětní list a také čestné uznání.

 

Ve 2. kategorii bylo 9 soutěžících a Danek Vostrejš z naší školy obdržel pamětní list.

 

Úroveň všech recitátorů byla opravdu hodně vysoká, porota u všech soutěžících ocenila vysokou úroveň přednesu.

Též porota podotkla, že už účast v tomto krajském kole je velikým úspěchem každého recitátora.

 

doprovázející tatínek Roman Poul

 

Děti na soutěž odvezl a doprovázel tatínek Julinky, pan Roman Poul.

Velmi děkujeme za ochotu a doufáme, že si soutěžní vystoupení pěkně užil.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky