základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

sportovní hala:

566 621 922

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

 

Odkazy

SPOLU 2014/15

 

Projekty

 

Klub rodičů a dětí
- KRDU


DYS-Centrum

Město Žďár n.S.

MŠMT

 

 

Den Země

chemie - 9. A,B - 22. 4. 2018

 

Žáci devátého si připomněli význam oslav Dne Země v hodinách chemie skupinovou prací na libovolné téma, které má souvislost s ekologií, odpady, energiemi,…

Svou práci potom prezentovali spolužákům. Někteří se opravdu nad zadaným úkolem zamysleli a vytvořili zdařilé práce( viz foto.). Mezi zpracovanými tématy se objevila problematika kácení pralesů, ekodomů, historie vzniku oslav Dne země, problematika třídění odpadu z domácností a další.

     

V rámci diskuse se žáci také dozvěděli, že s tématikou ekologie a životního prostředí, je během roku více než 20 různých významných, mezinárodních, světových dnů. Proto je třeba myslet na naši Zemi každý den.

 

Fotografie některých prací

p. uč. Ivana Nováková

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky