základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Řád školního hřiště

 

 

Každý uživatel školního hřiště při Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2 (2.ZŠ) je povinen dodržovat řád školního hřiště, který stanoví pravidla užívání všech ploch v areálu.

Nerespektování tohoto řádu nebo pokynů správce či jiného pověřeného zástupce školy může vést k vyloučení z areálu.

 

Provozní řád

 • Hřiště je v provozu ve všední dny od 7:00 do 19:00.
  V mimopracovní dny je hřiště otevřeno od 10:00 do 19:00, pokud není předem dohodnuto jinak.
  V případě nepříznivého počasí je možné hřiště uzavřít dříve. To se netýká předem nasmlouvaných akcí.
 • Používání hracích ploch (hřiště na malou kopanou, kopanou, víceúčelové hřiště) je bezplatné pro žáky základních škol (neplatí pro organizované oddíly a skupiny), ostatní zájemci platí podnájem.                   
 • Placení podnájmu je vhodné provést ve všední dny v kanceláři školy (zvláště jde-li o pravidelné využívání hřiště), jednorázově lze platit u správce hřiště nebo jiného pověřeného zástupce školy.
 • Používání oválu pro běh je pro žáky základních škol též bezplatné.
 • Na umělé trávě je možno používat tuto obuv: sálovky, tarfy, není dovoleno používat kopačky.
 • Na ostatních umělých površích je možno používat tretry pouze s délkou hřebů 5 mm.
 • Každý uživatel je povinen zachovávat čistotu, odpadky odhazovat do odpadkového koše, plasty do speciální nádoby, neničit zeleň.
 • Není dovoleno přelézat nebo ničit plot, vchod je pouze brankou u sportovní haly.
 • Každý uživatel je povinen řídit se pokyny správce nebo jiného pověřeného zástupce školy.
 • V celém areálu je přísný zákaz kouření.
 • Do areálu nevstupujte se žvýkačkou, problémy jsou s odstraňováním žvýkaček z umělých povrchů.
 • Je zakázáno jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích  a jiných podobných zařízeních na umělých površích.

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky