základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

Odkazy

Projekt SPOLU

Projekt Učíme interaktivně

Klub rodičů a dětí

 

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

EU - Peníze školám

 

OP VK – IP oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3714

Název projektu: PŘÍLEŽITOST


Vytvořené učební digitální materiály

 

Předmět: MATEMATIKA pro 1. stupeň ZŠ
Ročník: 5. ročník
Autor: Mgr. Petra Novotná

 • Písemné násobení
 • Přímá úměrnost – procvičení pamětného sčítání a odčítání do 1 000 000
 • Přímá úměrnost – jednotky délky, zavedení pojmů
 • Jednotky délky
 • Písemné dělení
 • Písemné násobení a dělení – procvičování, opakování jednotek hmotnosti
 • Písemné násobení a dělení – pamětné násobení a dělení mimo obor násobilky
 • Desetinná čísla – zavedení, opakování - zlomky
 • Desetinná čísla – zavedení, opakování - zlomky
 • Desetinná čísla – zavedení, opakování - zlomky
 • Desetinná čísla – porovnávání desetinných čísel, opakování - zlomky
 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání, zlomky – opakování
 • Desetinná čísla – zaokrouhlování, opakování zlomků
 • Desetinná čísla – zaokrouhlování, oapkování zlomků
 • Desetinná čísla – procvičování, počítáme se zlomky
 • Počítáme se zlomky – procvičování slovních úloh se zlomky
 • Desetinná čísla – procvičování, násobení desetinných čísel
 • Desetinná čísla – násobení a dělení desetinných čísel, pololetní písemná práce
 • Desetinná čísla – procvičování učiva
 • Desetinná čísla – procvičování učiva

 


Uvedené práce jsou k dispozici na požádání (viz Kontakty).

Jsou dostupné v původních formátech (DOC, PPT, ZMF, FLP) a také ve formátu PDF.

 

Zpět na úvodní stránku projektu

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky