základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

sportovní hala:

566 621 922

 

školní kuchyně, 3 ZŠ

566 591 427

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ: 566 625 164

 

JÍDELNÍČEK

Objednávky obědů

 

Odkazy

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

DYS-Centrum

 

Projekty

SPOLU 2017/18

SPOLU 2016/17

Klub rodičů a dětí-KRDU

Nástěnka


Týdenní plán práce (pdf)

 

Přehled výletů a exkurzí

 

Vysvědčení, která si žáci nemohli vyzvednout 29. 6., jsou uložena u paní sekretářky.

Úřední dny o prázdninách: čtvrtky 12. 7. a 26. 7., pátek 10. 8. a pondělí 27. 8.

 

V pátek 29. 6. proběhlo na Staré radnici slavnostní rozloučení s našimi deváťáky. Děkujeme všem, kdo se podíleli na pěkném průběhu celé akce a našim bývalým žákům přejeme do dalšího života hodně štěstí.

Několik fotografií

 

 

V posledním týdnu školního roku byly vyhlášeny výsledky ve sběru pomerančové kůry:

Na 1. stupni zvítězil Martin Kakač z 5.A (22,5 kg),
na 2. stupni Klára Závorková z 6.B (5,5 kg).

Nejvíc nasbírali žáci 5.A (80,4 kg).

 

Třeťáci pracovali v červnu s Legem - Vyprávíme příběhy. Vymysleli si příběh, sestavili scény a připravili herce, svůj příběh předvedli ostatním.

V informatice pak připravili ve Wordu komiks.

Podívejte se.

 

 

V průběhu května a června pracovali žáci 6. A v informatice s programovatelnou stavebnicí Lego Wedo. Sestavili a naprogramovali několik pouťových atrakcí, zvířata a stroje podle návodu i vlastní konstrukce.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

 

Ve čtvrtek 7. 6. si žáci 1. stupně užili Olympijský den.

Soutěžili v běhu, hodu míčkem a skoku do dálky, ve volném čase si vyzkoušeli různé hry.

Letos se podařilo zvítězit dětem z 1. B. Třída vyhrála moc dobrý dort ve tvaru státní vlajky.

S organizací pomáhali deváťáci - děkujeme za odvedenou práci.

Děkujeme také všem sponzorům.

Kvůli pravidlům GDPR nezveřejňujeme výsledky jednotlivců, prohlédněte si několik fotografií.

 

V pondělí 3. 6. proběhla tradiční Chlubiáda - své programy předvedly pěvecké sbory Sluníčka a BlueJeans, poslechli jsme si hru na flétnu a překvapila nás velmi pěkná společná vystoupení děti z 1. A (Beruška - p. uč. Skořepová) a 2. A (Červená Karkulka - p. uč Ceralová).

Celý program připravily paní učitelky Šimurdová, Skořepová a Hrnčířová. Hrou na housle přišel zpěváky podpořit primáš Horácké muziky Milan Novák a hrou na violu Míša Žďánská. Letos se konala 3 představení - dopoledne pro 1. a 2. stupeň, odpoledne pro rodiče. Děkujeme všem za pěkný zážitek.

Fotografie z vystoupení

 

V sobotu 26. 5. se vypravily děti a paní vychovatelky z družiny na jarní výlet.

Cestou došlo na hry v lese, prohlídku Mamuta a špekáčky na ohníčku na Štěnici.

Na závěr přišla i sladká odměna.

Několik fotografií

 

 

 

V pátek 25. 5. zastavili u naší školy účastníci cyklojízdy Týden na kole, aby si prohlédli lípu svobody, která byla zasazena v září 1968. Setkání připravili žáci 9. B s panem učitelem Hrdinou a líbilo se cyklistům i dětem z 1. stupně, které se také přišly podívat.

Podrobnosti o akci i o lípě svobody

Fotografie z akce, Reportáž Televize Vysočina

 

Žáci 9.B pracovali v informatice s programovatelnou stavebnicí Lego - Mindstorms. Na závěr postavili a naprogramovali vlastní modely - buď podle návodu nebo podle vlastní fantazie.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

Ve čtvrtek 24. 5. proběhlo okresní kolo fyzikální soutěže Archimediáda.

Soutěže se zúčastnilo 5 žáků 7.B, Klára Vostrejšová a Bára Porubská se staly úspěšnými řešitelkami.

 

Kluci ze 7.B  v pracovních činnostech vyzkoušeli práci se stavebnicí iTriangle. Postavili malou elektrárnu, auto na elektrický pohon, pneumatický zvedák, metrononom... - podle návodu.

Vyzkoušeli také různá hydraulická zařízení podle vlastního návrhu. Vznikly tak pěkné modely hydraulických brzd, zvedáku a lisu.

Několik fotografií

 

Děti ze 4.A věnovali jeden den projektu o Karlu IV. Ve vlastivědě hledali čtvrťáci zajímavé informace, ve výtvarném výchově kreslili a v českém jazyce vše uzavřeli. Připravili se tak výborně na exkurzi do Prahy.

Podrobnosti o práci a několik fotografií z projektu

 

 

V pátek 18. 5. se v Třebíči konalo krajské kolo atletických závodů Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

Naše družstvo obsadilo 6. místo.

V jednotlivcích na stupně vítězů dosáhli:

  • Vojtěch Zedník - 1. místo Ch03 - postup do finále ČR

  • Jáchym Poul - 2. místo Ch07

  • Ondřej Mráček - 3. místo Ch08

Podrobné výsledky - pdf

 

Ovoce do škol - přehled dávek


Důležité termíny a volné dny školního roku 2018/19

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky