základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy:

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

Práce žáků

 

2018/19

 

Laboratorní práce z chemie - 8. a 9. ročník

Žáci 8. ročníku si ověřili své znalosti získané v hodinách chemie v praxi během laboratorní práce. Ve skupinách prováděli filtraci, krystalizaci, destilaci. Součástí celé práce bylo vypracování protokolu o průběhu práce.

Také deváťáci si vyzkoušeli své poznatky v praxi. Po teoretických hodinách se pokusili vypěstovat si „chemikovu zahrádku“ z krystalů solí ve vodním skle. Druhý praktický úkol byl srážecí reakce solí.

Fotky z hodin

 

100 let od vzniku Československé republiky

Oslavy stého výročí provází slavnostní výzdoba školy zvenčí i uvnitř.

Některé výtvarné nápady zpracovali sami učitelé (okna školy, obří známky), další vznikly při žákovských pracích a projektech (1.A, 1.B, 4.A, 5.A, 6.AB, 9.AB).

Podívejte se na fotky.

 

Hallowenské tvoření s Vespou - 5.A

Chcete vědět, jak pobíhá tvořivá dílna na téma Hallowen?

Přečtěte si komentář paní učitelky a podívejte se na fotky.

 

 

 

Projekt Průvodci Žďárem - 5.A

Páťáci si několik hodin připravovali ve skupinách průvodcovskou cestu Žďárem. Našli si potřebné informace, nakreslili obrázky a domluvili se na tom, jak vše předvedou.

Přečtěte si podrobnější informace a podívejte se na fotky

 

100 let od vzniku Československa - projekt Dějepis, 9. AB

V pátek 5. 10. proběhl v našich devátých ročnících projektový den ke 100. výročí vzniku Československa. Žáci byli rozděleni do skupin podle témat a vyráběli plakáty – koláže týkající se Masaryka, legií, státních symbolů i kulturního a sportovního života v době první republiky.

Součástí projektu byla také návštěva výstavy „SVOBODA!“ v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou. Podívejte se na fotky z projektu.

V pondělí 8. 10. odjeli deváťáci do Prahy - na prohlídku reprezentačních prostor Pražského hradu, kterou pořádala prezidentská kancelář.

Fotografie z cesty do Prahy

 

 

 

Podzim v 1. A - Vv, Pč

Prvňáčci vyráběli figurky z přírodnin.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

 

 

Cihla k cihle - krajské kolo - 4. 10. 2018, Třebíč

M. Kunstmüller a O. Pleva (8.B) se zúčastnili soutěže v práci se stavebnicí Teifoc.

Měli 3,5 hodiny na stavbu rodinného domu dle vlastního návrhu. Jediným omezením byl rozměr dvou kvádrů, ze kterých se měl domek skládat. Kluci odvedli pěknou práci, konkurence však byla velká, skončili na 12. místě.

Několik fotek ze soutěže

 

Geometrie - 5. A

Páťáci si vyzkoušeli praktické geometrické úkoly.

Pracovali ve skupinách, pohybovali se po různých místech školy - hodinu matematiky si pěkně užili.

Povídání o netradiční hodině a několik fotografií.

 


2017/18

 

Lego - Vyprávíme příběhy - Čj, Pč, Inf 3. AB

Třeťáci pracovali v červnu s Legem - Vyprávíme příběhy. Vymysleli si příběh, sestavili scény a připravili herce, svůj příběh předvedli ostatním.

V informatice pak připravili komiks v MS Word.

Podívejte se.

 

Lego WeDo - Informatika 6. A

V průběhu května a června pracovali žáci 6. A v informatice s programovatelnou stavebnicí Lego Wedo. Sestavili a naprogramovali několik pouťových atrakcí, zvířata podle návodu i vlastní konstrukce.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

Karel IV. - Vlastivěda, 4. A

Čtvrťáci věnovali jeden den projektu o Karlu IV. Ve vlastivědě hledali zajímavé informace, ve výtvarném výchově kreslili a v českém jazyce vše uzavřeli. Připravili se tak výborně na exkurzi do Prahy.

Podrobnosti o práci, Fotogalerie z projektu

 

Stavebnice iTriangle - Prac. činnosti - dílny 7.B

Kluci ze 7.B  v pracovních činnostech vyzkoušeli práci se stavebnicí iTriangle. Postavili malou elektrárnu, auto na elektrický pohon, pneumatický zvedák, metrononom... - podle návodu.

Vyzkoušeli také různá hydraulická zařízení podle vlastního návrhu. Vznikly tak pěkné modely hydraulických brzd, zvedáku a lisu.

Několik fotografií

 

Lego Mindstorms EV3 - Informatika 9. B

Žáci 9.B pracovali v informatice s programovatelnou stavebnicí Lego - Mindstorms EV3.

Na závěr postavili a naprogramovali vlastní modely - buď podle návodu nebo podle vlastní fantazie.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

 

Stavebnice Teifoc - Prac. činnosti - dílny 7.AB

V průběhu dubna a května si kluci ze sedmého ročníku vyzkoušeli v pracovních činnostech práci se stavebnicí Teifoc. Zkusili stavět podle plánu i podle vlastní fantazie.

V závěrečně společné práci sestavili hrad. Podívejte se na fotky.

 

Den Země - Chemie 9. A,B

Deváťáci připravili v chemii řadu velmi pěkných prací na téma ekologie, šetření energiemi, práce s odpady ... Své nápady předvedli ostatním, seznámili je s problematikou, diskutovali o problémech.

Popis práce od p. uč. Novákové. Podívejte se na fotografie.

 

Kouření škodí zdraví - Přírodověda 5. AB

Páťáci se v přírodovědě učí o zdravém životním stylu. Různými způsoby zkusili vyjádřit, jak je nebezpečné kouření pro lidské tělo a zdraví.

Ze svých výtvorů připravili nástěnku na přístavku a v přízemí školy.

Několik fotografií

 

LEGO WeDo - Inf 6.B

Šesťáci si vyzkoušeli programování i sestavení modelu. Pracovali podle návodu i podle vlastní fantazie. Seznámili se s cyklem opakování, s prací se senzory, s různými možnostmi převodů.

Samostatné práce si vzájemně předváděli a komentovali.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

LEGO Robolab - Inf 9.A

Deváťáci pracovali se starší verzí programovací stavebnice Lego Mindstorms. Připravili a naprogramovali v prostředí Robolab tři velmi zajímavé modely aut.

Několik fotografií

 

Virtuální realita s průmyslovkou - Inf 6.B a 8.B

V pátek 26. 1. k nám přišli pan ing. Fořt a studenti Jindřich Dítě a Jakub Melichar s ukázkami virtuální reality. Přednášku a ukázky si užili žáci 6.B a 8.B. Seznámili se s úžasným projektem, ve kterém průmyslováci zpracovali do virtuální reality kostel na Zelené hoře, prohlédli si návrh moderní vily, vydali se na cestu do hor a zkusili si cestovat po světě s GoogleEarth VR.

Dozvěděli se také hodně zajímavých informací o žďárské střední průmyslové škole.

Fotografie z akce

 

Soutěž O nejkrásnější a nejoriginálnější vánoční ozdobičku

Ve čtvrtek 21. 12. byla vyhodnocena školní výtvarná soutěž O vánoční ozdobičku. Soutěže se zúčastnilo neuvěřitelných 112 soutěžících, což je čtvrtina žáků naší školy.

V jednotlivých kategoriích zvítězili: K.Kakačová (3.A), J.Džurban (4.A), V.Fňukal (6.A), Z.Hájková (9.B) a maminka Machová.

Podrobnosti o soutěži a fotografie ozdob a předávání cen

 

Adventní kalendář s Vespou - Vv 4.A

Čtvrťáci se pustili do výroby adventních kalendářů - vyzkoušeli si přitom různé výtvarné techniky, týmovou spolupráci, ale došlo i na samostatnou práci z češtiny nebo matematiky.

Přečtěte si, jak to probíhalo a podívejte se na fotky.

 

Trochu jiná hodina chemie - Ch 9.A, B

Žáci 9.ročníku zjišťovali v hodině chemie zajímavé vlastnosti solí.

Soli některých kovů mají tu schopnost, že v prostředí vodního skla (křemičitan sodný) vytvoří nerozpustné krystaly, které doslova rostou před očima, a tak si sami vypěstovali „chemikovu zahrádku“. Zajímavé byly i chemické reakce některých iontů v různých činidlech, při kterých vznikají barevné sraženiny solí.

Podívejte se na fotky z průběhu pokusu

 

Výstava Od elektronky do digitálního světa a Virtuální realita - Inf 7. B

Ve čtvrtek 19. 10. byli sedmáci na výstavě Regionálního muzea Od elektronky do digitálního světa. Zároveň s prohlídkou výstavy o historii výpočetní techniky se také zúčastnili prezentace virtuální reality, kterou připravili studenti z průmyslovky.

Několik fotografií

 

Soutěž Cihla k cihle - krajské finále, Jihlava - 22. září 2017

Jan Topinka a Tomáš Smolík stavěli patrový dům s balkonem ze stavebnice Teifoc podle zadané technické dokumentace a provedli několik výpočtů.

Kluci odvedli velmi pěknou práci, výsledkem bylo 9. místo z 19 družstev.

Podrobnosti o soutěži a fotky na stránkách organizátora


 

Další ročníky

 

Starší práce jsou uloženy v archivu - ve škole.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky