základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy:

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

Práce žáků

 

2017/18

 

Lego - Vyprávíme příběhy - Čj, Pč, Inf 3. AB

Třeťáci pracovali v červnu s Legem - Vyprávíme příběhy. Vymysleli si příběh, sestavili scény a připravili herce, svůj příběh předvedli ostatním.

V informatice pak připravili komiks v MS Word.

Podívejte se.

 

Lego WeDo - Informatika 6. A

V průběhu května a června pracovali žáci 6. A v informatice s programovatelnou stavebnicí Lego Wedo. Sestavili a naprogramovali několik pouťových atrakcí, zvířata podle návodu i vlastní konstrukce.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

Karel IV. - Vlastivěda, 4. A

Čtvrťáci věnovali jeden den projektu o Karlu IV. Ve vlastivědě hledali zajímavé informace, ve výtvarném výchově kreslili a v českém jazyce vše uzavřeli. Připravili se tak výborně na exkurzi do Prahy.

Podrobnosti o práci, Fotogalerie z projektu

 

Stavebnice iTriangle - Prac. činnosti - dílny 7.B

Kluci ze 7.B  v pracovních činnostech vyzkoušeli práci se stavebnicí iTriangle. Postavili malou elektrárnu, auto na elektrický pohon, pneumatický zvedák, metrononom... - podle návodu.

Vyzkoušeli také různá hydraulická zařízení podle vlastního návrhu. Vznikly tak pěkné modely hydraulických brzd, zvedáku a lisu.

Několik fotografií

 

Lego Mindstorms EV3 - Informatika 9. B

Žáci 9.B pracovali v informatice s programovatelnou stavebnicí Lego - Mindstorms EV3.

Na závěr postavili a naprogramovali vlastní modely - buď podle návodu nebo podle vlastní fantazie.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

 

Stavebnice Teifoc - Prac. činnosti - dílny 7.AB

V průběhu dubna a května si kluci ze sedmého ročníku vyzkoušeli v pracovních činnostech práci se stavebnicí Teifoc. Zkusili stavět podle plánu i podle vlastní fantazie.

V závěrečně společné práci sestavili hrad. Podívejte se na fotky.

 

Den Země - Chemie 9. A,B

Deváťáci připravili v chemii řadu velmi pěkných prací na téma ekologie, šetření energiemi, práce s odpady ... Své nápady předvedli ostatním, seznámili je s problematikou, diskutovali o problémech.

Popis práce od p. uč. Novákové. Podívejte se na fotografie.

 

Kouření škodí zdraví - Přírodověda 5. AB

Páťáci se v přírodovědě učí o zdravém životním stylu. Různými způsoby zkusili vyjádřit, jak je nebezpečné kouření pro lidské tělo a zdraví.

Ze svých výtvorů připravili nástěnku na přístavku a v přízemí školy.

Několik fotografií

 

LEGO WeDo - Inf 6.B

Šesťáci si vyzkoušeli programování i sestavení modelu. Pracovali podle návodu i podle vlastní fantazie. Seznámili se s cyklem opakování, s prací se senzory, s různými možnostmi převodů.

Samostatné práce si vzájemně předváděli a komentovali.

Podívejte se, jak se jim dařilo.

 

LEGO Robolab - Inf 9.A

Deváťáci pracovali se starší verzí programovací stavebnice Lego Mindstorms. Připravili a naprogramovali v prostředí Robolab tři velmi zajímavé modely aut.

Několik fotografií

 

Virtuální realita s průmyslovkou - Inf 6.B a 8.B

V pátek 26. 1. k nám přišli pan ing. Fořt a studenti Jindřich Dítě a Jakub Melichar s ukázkami virtuální reality. Přednášku a ukázky si užili žáci 6.B a 8.B. Seznámili se s úžasným projektem, ve kterém průmyslováci zpracovali do virtuální reality kostel na Zelené hoře, prohlédli si návrh moderní vily, vydali se na cestu do hor a zkusili si cestovat po světě s GoogleEarth VR.

Dozvěděli se také hodně zajímavých informací o žďárské střední průmyslové škole.

Fotografie z akce

 

Soutěž O nejkrásnější a nejoriginálnější vánoční ozdobičku

Ve čtvrtek 21. 12. byla vyhodnocena školní výtvarná soutěž O vánoční ozdobičku. Soutěže se zúčastnilo neuvěřitelných 112 soutěžících, což je čtvrtina žáků naší školy.

V jednotlivých kategoriích zvítězili: K.Kakačová (3.A), J.Džurban (4.A), V.Fňukal (6.A), Z.Hájková (9.B) a maminka Machová.

Podrobnosti o soutěži a fotografie ozdob a předávání cen

 

Adventní kalendář s Vespou - Vv 4.A

Čtvrťáci se pustili do výroby adventních kalendářů - vyzkoušeli si přitom různé výtvarné techniky, týmovou spolupráci, ale došlo i na samostatnou práci z češtiny nebo matematiky.

Přečtěte si, jak to probíhalo a podívejte se na fotky.

 

Trochu jiná hodina chemie - Ch 9.A, B

Žáci 9.ročníku zjišťovali v hodině chemie zajímavé vlastnosti solí.

Soli některých kovů mají tu schopnost, že v prostředí vodního skla (křemičitan sodný) vytvoří nerozpustné krystaly, které doslova rostou před očima, a tak si sami vypěstovali „chemikovu zahrádku“. Zajímavé byly i chemické reakce některých iontů v různých činidlech, při kterých vznikají barevné sraženiny solí.

Podívejte se na fotky z průběhu pokusu

 

Výstava Od elektronky do digitálního světa a Virtuální realita - Inf 7. B

Ve čtvrtek 19. 10. byli sedmáci na výstavě Regionálního muzea Od elektronky do digitálního světa. Zároveň s prohlídkou výstavy o historii výpočetní techniky se také zúčastnili prezentace virtuální reality, kterou připravili studenti z průmyslovky.

Několik fotografií

 

Soutěž Cihla k cihle - krajské finále, Jihlava - 22. září 2017

Jan Topinka a Tomáš Smolík stavěli patrový dům s balkonem ze stavebnice Teifoc podle zadané technické dokumentace a provedli několik výpočtů.

Kluci odvedli velmi pěknou práci, výsledkem bylo 9. místo z 19 družstev.

Podrobnosti o soutěži a fotky na stránkách organizátora

 


2016/17

 

LEGO - Vyprávíme příběhy - Inf 3. AB

Třeťáci si vymysleli vlastní příběh - většinou pohádku, sestavili si scénu z Lega, přichystali postavy. Všechno jsme vyfotili.

Pak žáci ve Wordu doplnili bubliny s textem. Vznikly tak zajímavé komiksy, škoda jen, že jsme měli na dokončení málo času.

Příběhy 3.A, Příběhy 3.B

 

Divadlo - AJ, 9. AB

Deváťáci připravili dvě pohádky v angličtině - Kocoura v botách a Sněhurku. Sami si vyrobili také kulisy a dekorace. Na divadelní představení pozvali na konci školního roku děti z 1. stupně.

Podrobnosti o anglickém divadle

Fotografie z obou představení

 

Lego WeDo - informatika 6.A

Pouťové atrakce, letadla, auta, větrníky, jeřáby... si v informatice postavili a naprogramovali šesťáci z nové stavebnice. Nejdříve pracovali podle vlastní fantazie, pak zkusili několik modelů podle návodu. Tak vznikla tančící kuřata, hladový krokodýl nebo protahující se lev.

Fotografie z práce obou skupin

 

Ochutnávka ovoce

Letošní dodávku Ovoce do škol zakončili žáci 1. stupně ochutnávkou známého i exotického ovoce.
Na výběr měli jablka, pomeranče, banány, cukrové melouny ...

Podívejte se na fotky.

 

Lego - stroje, Pč- dílny 7. A, B

Sedmáci v dílnách stavěli nejdříve podvozky, pak celá auta. Nakonec v 7.A  doplňovali motor, v 7.B vyzkoušeli programovatelnou stavebnici Lego WeDo.

Fotky z práce obou tříd

 

 

Chlubiáda 2017

Na závěr letošních setkávání připravily pěvecké sbory Sluníčka a Blue Jeans tradiční Chlubiádu. Dopoledne bylo vystoupení pro 1. stupeň, odpoledne přišli rodiče a sourozenci. Písničky doplnila hra na flétnu a recitace. Děkujeme všem za velmi pěkný program.

Fotografie z vystoupení

 

Stavebnice Teifoc - Pč dílny, 7.AB

Letos poprvé si mohli sedmáci vyzkoušet práci se stavebnicí Teifoc. Nejdříve zkoušeli stavbu zdí a rohů "na sucho", s pomocí speciální malty stavěli domky podle návodu a doplňovali je různými přístavky a doplňky. Kluci ze 7.B pak společně vybudovali hrad (věže, cimbuří, krčmu, záchod, studnu, most...).

Fotografie ze stavby

 

Programovatelná stavebnice EV3 - informatika 9. B

Od začátku ledna pracovali deváťáci s programovatelnou stavebnicí. V závěrečné práci pak sestavili a naprogramovali vlastní modely. Stavěli většinou podle návodů, vyzkoušeli profesionální programy a připravili také vlastní program. Práci zdokumentovali na vlastních webových stránkách.

  

 

Akademie programování

Od 8. 3. do 5. 4. se 16 žáků 6. a 7.r. scházelo na Akademii programování, kde si zkoušeli programovat vlastní hry v prostředí KODU.

Jak to probíhalo, to si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo v krátkých videích, která do videosoutěže připravili Tadeáš Hansl (6.B) a Vojtěch Burian (7.B). Všechna soutěžní videa jsou přístupná na speciálním  YouTube kanále. kde si je můžete v průběhu dubna prohlížet, případně pro ně hlasovat.

 

Exkurze JE Dukovany, VD Dalešice - 9.A,B,C

Deváťáci jeli na tradiční exkurzi tentokrát ve dvou autobusech.

Navštívili informační centrum jaderné elektrárny v Dukovanech, kde si prošli novou expozici a podívali se do hráze přečerpávací elektrárny u přehrady Dalešice.

Několik fotografií

 

Lego WeDo - informatika 6. B

Vyzkoušeli jsme novou programovatelnou stavebnici. Šesťáci sestavovali modely podle návodu (tancující ptáčci, bubnující opice, hladový krokodýl, útočící lev, káča) i podle vlastní fantazie (nejrůznější pouťové atrakce, auto, letadlo, padací most, UFO...). Všechny modely se pohybovaly podle programů, které žáci připravili. Používali motory, žárovky a také senzory polohy a pohybu.

Podívejte se, jak se jim dařilo

 

Hrátky s osovou souměrností - matematika, výtvarná výchova, 6. ročník

Učivo o osové souměrnosti jsme zakončili tak trochu jinými hodinami. Své znalosti o shodnosti a osové souměrnosti využili žáci při vytváření návrhů symetrických vzorů, vystřihování osově souměrných obrazců, konstrukci os souměrnosti rovinných útvarů.

Prohlédli jsme si fotky známých staveb, které jsou osově souměrné. Využili jsme interaktivní tabuli a žáci pracovali do připravených pracovních listů. Také obrázky vzniklé z jejich jmen pomocí osové souměrnosti byly zajímavé a připomínaly jim ufony, brouky, květiny apod. S osovou souměrností pracovaly děti také v hodinách výtvarné výchovy.

p. uč. Iva Nováková

Podívejte se na několik fotografií

 

Soutěž o nejhezčí vánoční přání

Na závěrečné výstavě se sešla téměř stovka velmi pěkných přáníček.

V jednotlivých kategoriích zvítězily: Šárka Trojanová (2.A), Beáta Pospíchalová (4.B), Zuzana Hájková (8.A) a paní Iva Hájková.

Podrobný popis soutěže od p. uč. Topinkové,

Fotografie prací a pohled na stupně vítězů

 

 

Projekt Příběhy bezpráví - Oběti komunismu, dějepis 9.B

Deváťáci se opět zapojili do projektu Příběhy bezpráví. E.Dobešová, M.Havlová, M.Marková, N.Němcová, L.Slavíková a V.Vášová připravily nástěnku, prezentaci a besedu s manželi Dvořáčkovými. Paní učitelka Kučerová doplnila téma filmem z videotéky projektu,

 

Zoner Callisto - Vlastní obrázek, informatika 8.B

Závěrečnou prací v programu Callisto je vlastní obrázek. Žáci jej mají vytvořit pomocí tvarování. Mohli pracovat podle předlohy, ale výsledek je složen pouze z objektů, které připravili sami.

Podívejte se, jak se jim letos dařilo.

 

Laboratorní práce - chemie 8.A, B

Podívejte se jak si žáci 8. ročníku poprvé v hodině chemie vyzkoušeli na vlastní kůži práci laborantů.

Několik fotografií

 


 

Další ročníky

 

Starší práce jsou uloženy v archivu - ve škole.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky