základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Klub rodičů, dětí a učitelů 2017/18

 

Co vás čeká? Vše, co vás baví:

 • hry v tělocvičně zaměřené na:

  • pohybové dovednosti

  • rozvoj řeči

  • rozvoj motoriky ruky

  • rozvoj zrakového a sluchového vnímání

  • rozvoj paměti a pozornosti

 • písničky, básničky, tanečky

 • malování, skládanky

 • hry na počítači pro předškoláky

 

Veškeré aktivity jsou zaměřeny na rozvoj dovedností potřebných pro nástup do 1. třídy.

Rodičům zodpovíme dotazy, které mají s blížícím se zápisem dítěte do školy a pozdějším nástupem do 1. třídy.

 

Přihláška do KRDU - formát DOC nebo formát PDF

 

Vezměte s sebou přezůvky pro děti i rodiče.

 

Termíny letošních setkání (2017/18) - vždy v pondělí od 15:00 do 15:45

18. září tělocvična p. uč Černá, Skořepová
16. října třída, počítačová učebna p. uč. Křížová, Novotná
13. listopadu tělocvična p. uč. Ceralová, Pavlíková
4. prosince třída p. uč. Kutlvašrová, Topinková
15. ledna třída p. uč. Hamříková, Blažíčková
12. února tělocvična p. uč. Šimurdová, Uhmann
12. března třída p. uč. Černá, Skořepová

 

Proč přijít s předškoláčky na Klub rodičů, dětí a učitelů (KRDU)?

Cílem je seznámit předškoláčky s prostředím školy, zajímavými aktivitami u nich probudit zájem o školu, upozornit na správné školní návyky a na některé osobnostní vlastnosti, které je výhodné mít při vstupu do první třídy.

Lekce vedou zkušené paní učitelky z prvního stupně a vždy je na lekcích přítomen jeden speciální pedagog, který je připraven rodičům poskytnout konzultace v případě objevení se některých nejasností nebo potíží.

Z dotazníků vyplněných rodiči v minulých letech je jasné, že všichni tuto aktivitu naší školy přijímají s povděkem a uspokojením a s jistotou by Klub doporučili i dalším rodičům a jejich dětem v předškolním věku.

 

Na setkání s Vámi i Vašimi dětmi se těší Mgr. Helena Černá a Mgr. Renata Skořepová

 

Můžete se podívat, jak rodiče hodnotili průběh Klubu

 

Starší fotografie ze schůzek:

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky