základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

 

ICT plán školy

Plán ICT je z důvodu komplexního zabezpečení prvků školní počítačové sítě k nahlédnutí:

 • v ředitelně

 • u ICT koordinátora

 • v kanceláři školy


Třídy s rozšířenou výukou informatiky

Od šk. roku 2002/03 otevíráme v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky.

Pracuje se zde podle školního vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání Škola poznávání a porozumění, č.u.: 289/2007, v úpravě pro třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky.

Přihlásit se mohou děti z pátých tříd libovolné školy.

Přihlásit se mohou i ty děti, které si zároveň podaly přihlášku na osmileté gymnázium.

 

Přijímací zkoušky ve školním roce 2016/17 (pro žáky 6. ročníku ve šk. roce 2017/18) proběhly v pátek 28. 4. 2017. Seznam přijatých a nepřijatých žáků

 

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí výuky je dobrý prospěch a chuť opravdu pracovat s PC (v žádném případě se nejedná o hraní her!)


Bezpečný internet

 

 • Nenech to být
  Naše škola se zapojila do projektu pomáhajícího v boji proti šikaně. Kdokoliv může pomocí webu www.nntb.cz varovat před šikanou ve svém okolí. Šikanu může oznámit sám postižený, ale i kamarádi, kteří si všimli, že se někomu děje nějaká křivda. Zprávu o šikaně nebo jejím zárodku - vylučování z kolektivu - obdrží školní metodik prevence - u nás p. uč.Hájková.
  Pozor - škola: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2


Soutěže a projekty - školní rok 2017/18

 

Logická olympiáda

Nominační kolo proběhlo od 1. do 14. října:

 • kat. A - 1. Roman Pohanka (3.B)

 • kat. B - 1. Eduard Dítě (8.B) - oba postupují do krajského kola.

Podrobná výsledková listina pro obě kategorie - pdf

 

Kodu Cup 2017

Můžete naprogramovat vlastní hru v KoduGameLab.

Práci odevzdáte do 10. 11., do finále může postoupit 5 žáků.

Podrobné informace

 

 

 

 

Setkání Baltíků v Praze

Hru nebo animovaný příběh (Červená Karkulka - pouze 1. stupeň, Superhrdinové, volné téma) můžete připravovat do 31. 10.

Autoři nejlepších prací je pak budou obhajovat na finále v Praze 11. 11.

Podrobnosti na webu organizátora

 

Bobřík informatiky

Celostátní soutěž s úkoly týkajícími se počítačů a logického uvažování proběhne letos od 6. do 10. 11. pro kategorie Mini (4.,5.r.) a Benjamín (6., 7.r.).
Kadet
(8.,9.r.) soutěží ve středu 15. 11. odpoledne.

Pro všechny zájemce je otevřen Archiv testů se zadáním i řešením všech úkolů. předcházejících ročníků. Stačí se jen podívat - www.ibobr.cz, není třeba se registrovat.

Letos organizátoři připravili i aplikaci pro mobily s OS Android.

 

Psaní hravě

Školní licence (200,- Kč bylo možné zaplatit do 16. 6.) platí do konce roku 2017 (do 31. 12). Zkušební lekce: www.psanihrave.cz.
Zájemci o ukázkové hodiny psaní 10 prsty mohou přijít v září na uč. 13 v úterý odpoledne.

 

Vědomostní test - Kraje pro bezpečný internet 2017

Opět se můžete zúčastnit dlouhodobé soutěže ve znalostech o bezpečí a nástrahách internetu.

Registrace je možná na stránkách www.kpbi.cz - i bez přihlášení si můžete v sekci Pro děti a mládež projít několik pěkných prezentací (videa, příběhy...). Po přihlášení je pro zájemce připraven každý měsíc od května do října vědomostní test.

 

 

S Vysočinou bezpečně na internetu - Internet věcí

Tvůrčí soutěž kraje Vysočina - můžete připravit video, fotopříběh, komiks.

Pracovat můžete sami nebo ve skupině - max. 5 žáků.

Termín pro odevzdání prací: 6. 12. 2017.

 

 

Přehled a výsledky soutěží a projektů ve šk. roce 2016/17

Přehled a výsledky soutěží a projektů ve šk. roce 2015/16

Přehled a výsledky soutěží a projektů ve šk. roce 2014/15

Přehled a výsledky soutěží a projektů ve šk. roce 2013/14


Práce ve třídách s RVI

Ve všech ročnících mají žáci 2 hodiny informatiky týdně, pracují v počítačové učebně.

Obě hodiny se třída dělí na poloviny (po 15 žácích).

6. ročník - přibližný obsah učiva:

 • Malování - podrobné zvládnutí bitmapového editoru, částečné srovnání různých dovedností dětí.

 • Power Point - základy tvorby prezentace

 • Práce se soubory - bezpečné zvládnutí ukládání, kopií a přesunů, antivirový program

 • Lego WeDo - programovatelná stavebnice - ukázka 2017

 • Baltík - základy programování

 • Internet - vyhledávání, stahování dat, bezpečnost

 • MS Word - běžná práce s textem, vkládání obrázků, jednoduchá grafika

Ukázky některých úkolů zde.

 

7. ročník - přibližný obsah učiva

 • Zoner Callisto - základy zvládnutí vektorového graf. editoru - vlastní obrázky s pomocí běžných nástrojů, práce s cliparty a bitmapovými obrázky, text

 • MS Word - tabulky

 • MS Excel - základy užití tabulkového procesoru

 • MS Power Point - tvorba vlastních prezentací, pokus o multimediální prezentace

 • Internet - vyhledávání a zpracování informací...

 • Hardware - podrobnější seznámení se součástkami uvnitř počítače a s exter. zařízeními

 • Informace a data - přenos informací v PC a jejich zpracování

Ukázky některých úkolů zde.

 

8. ročník - přibližný obsah učiva

 • Zoner Callisto - tvarování, logické operace, práce s hladinami...

 • Zoner Photo Studio - digitální fotografie

 • MS Word - formát odstavce, vzhled stránky, styly, vícestránkové dokumenty

 • Elektronická pošta - funkce, běžné použití, viry, spam...

 • Internet - fungování, výhody a nebezpečí, průběžné využití pro vlastní práci

Ukázky některých úkolů zde.

 

9. ročník - přibližný obsah učiva

 • Internet - vlastní webové stránky - MS Front Page i HTML, CSS styly...., viz pokusný web

 • Cloudové aplikace (úložiště, programy...)  - Webnode, OneDrive, Prezi

 • Robolab, EV3 - programovatelná stavebníce LEGO - MindStorm for Schools
 • PASCO - měřící systém - laboratoř v PC učebně, měření a zpracování výsledků
 • MS Excel (opakování, práce s více listy, podmínka, podmíněné formátování, jednoduché funkce)

 

Programovatelná stavebnice:

EV3 - závěr - školní rok 2016/17

EV3 - závěr - školní rok 2015/16

EV3 - závěr - školní rok 2014/15

 

Robolab - závěr - školní rok 2013/14

Robolab - závěr - školní rok 2012/13

Robolab - závěr - školní rok 2011/12

Robolab - závěr - školní rok 2010/11

Robolab - závěr - školní rok 2009/10

Robolab - závěr - školní rok 2008/09

Robolab - závěr - školní rok 2007/08

Robolab - závěr - školní rok 2006/07

Robolab - závěr - školní rok 2005/06

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky