základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Výchovný poradce

 

Výchovným poradcem na naší škole je paní učitelka Mgr. Jiřina Špačková (jspackova(z)2zsdar.cz).

 

Úřední hodiny

 • pondělí 14:30 - 15:30
 • Výchovnou poradkyni najdete ve sborovně 2. stupně (1. patro).
 • K soukromému rozhovoru lze použít místnost ve vestibulu školy.

 

Výchovný poradce úzce spolupracuje s metodikem prevence (Mgr. Jana Hájková)

 

Volba povolání

Pro školní rok 2017/2018 se ke studiu ve středních školách pro první kolo přijímacího řízení mohou podávat dvě přihlášky.

Důležité termíny:

 • Přihlášku je třeba podat do 1. března 2017 (aktualizováno 6. 2. 2017)
 • Přihlášku na SŠ, kde se konají talentové zkoušky, je třeba podat do 30. listopadu 2016.
 • Zápisový lístek obdrží žáci společně  výpisem z vysvědčení v lednu 2017.
 • Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat kritéria pro přijetí, termíny přijímacích zkoušek a předpokládané počty přijímaných uchazečů.
  To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2017.

 

Materiály

 • Termíny Dnů otevřených dveří - střední školy ve Žďáře a Novém Městě
 • Kam po ZŠ ? - webové adresy nejbližších středních škol
   
 • Podrobné informace pro deváťáky a jejich rodiče - přijímací řízení pro šk. rok 2017/18 (připravil p. uč. Hrdina - aktualizace 13. 10. 2016)
  - ve formě prezentace PPS (ke stažení, asi 10 MB)
  - ve formátu PDF (ke stažení, asi 6 MB)
  - jako fotogalerie (k prohlížení)
   
 • Průběh přijímacího řízení
 • Materiál MŠMT - Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 - formát doc nebo formát pdf.
 • Atlas školství - CD k zapůjčení u výchovné poradkyně. www.atlasskol.cz
 • Přihlášky ke stažení: aktualizace k 10. 11. 2016 - formulář pro dvě SŠ, jednotná zkouška
  střední školy - běžná, formát xls (vyplnit v MS Excel a pak tisknout) nebo formát pdf (pro tisk),
  střední školy - běžná, vyplněná - formát xls nebo formát pdf,
  střední školy vyžadující talentovou zkoušku - formát xls nebo formát pdf .
  Pozor, Ministerstvo školství čas od času přihlášky mění.
 • Přihlášku můžete obdržet u výchovné poradkyně.
  Přihláška s vyplněnými předměty a identifikací školy je také uložena na školní síti:
  pro žáky 9. ročníku volně ke stažení - Vyuka/Prihlaska SS
 • Formuláře přihlášek na stránkách MŠMT
 • Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 (MŠMT)
  - formát doc nebo formát pdf
 • Ustanovení o přijímacím řízení - Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.)
  - formát doc nebo formát pdf

 

Specifické vývojové poruchy učení - základní informace

Specifické vývojové poruchy učení se mohou u dětí vyskytovat samostatně, ale častěji tvoří komplex poruch.

Často se také vyskytují v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce, který bývá v současnosti označován jako syndrom poruchy pozornosti nebo syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou.

Klikněte si pro popis projevů jednotlivých poruch.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky