základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Specifické vývojové poruchy učení

(základní informace)

 

Syndrom LMD

 • jeho podkladem je lehké poškození mozku, které ale nepostihuje intelekt
 • mezi projevy může patřit hyperaktivita, hypoaktivita, nesoustředěnost, impulzivita až agresivita, poruchy vnímání

 

Dyslexie = porucha čtení

Projevuje se:

 • vynecháváním slabik, písmem
 • zaměňováním jiných písmen
 • domýšlením si koncovek slov,
 • "dvojím čtením“ – šeptem po částech pro sebe, celé nahlas - důsledkem je nepochopení obsahu čteného textu

 

Dysortografie = porucha pravopisu

Projevuje se:

 • žák si těžko vybavuje písmena, zaměňuje je
 • nedodržuje délku samohlásek
 • nerozlišuje hranice slov (kvám = k vám)
 • chyby v měkčení (di, ti, ni = dy, ty, ny)
 • není schopen gramatické pravidlo použít pří písemném projevu

 

Dysgrafie = porucha psaní

Projevuje se:

 • nečitelným kostrbatým písmem
 • nedopsanými slovy
 • špatným úchopem pera a zvláštním držením těla při psaní
 • nepravidelným uspořádáním na stránce ( vzhledem k řádkům a okrajům)
 • krátký text dokáže žák zopakovat, ale ne rychle napsat

 

Dyskalkulie= porucha matematických schopností

Projevuje se:

 • nezvládá určit o… více, o…méně, .. krát méně/krát více
 • problémy v geometrii
 • zaměňování matematických operací
 • špatně čte vícemístná čísla s nulami atd.

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky