Závěrečná práce

9.B 2008/09

 

skupina A1

skupina A2

skupina A3

skupina A5

skupina A6

skupina B1

skupina B2

skupina B3

skupina B5

skupina B6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupina A6

ve skupině pracovali:

Roman Šilhan

Jaroslav Pajl

Zetor nové generace

Popis modelu

Zetor nové generace je stroj na dálkové ovládání. Součástí je mechanická ruka, dvě tlačítka, čtyři terénní kola a kokpit pro řidiče. Při jízdě bliká maják a pohybuje se přední mechanická ruka. Řízením na dálkovém ovladači se pohybuje buď vpravo, vlevo, dopředu a vzad.

Program

Program se skládá ze tří paralelních větvení. První větvení dělí program na větev automatickou a manuální. Větev automatická obsahuje muziku a blikající žárovku. Větev manuální obsahuje schéma ovládacího zařízení. Ovladač funguje na principu každého kola zvlášť. Při zmáčknutí tlačítka 1 jede Zetor vlevo. Při zmáčknutí tlačítka 2 jede Zetor vpravo. Při zmáčknutí obou zároveň jede auto vpřed. Když není zmáčknuté ani jedno tlačítko auto jede dozadu.

Fotodokumentace

Model na začátku realizace. Výsledný produkt., Závěrečné představení modelu