základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

 

 

MŠMT

 

Dobrovolné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně

25. 5. 2020 – 26. 6. 2020

 

Organizace

 • žáci, kteří nebyli přihlášeni do 18. 5. 2020 nebo ti, kteří nebudou mít při vstupu platné Čestné prohlášení, nebudou do školy vpuštěni

 • vstup do školy nebude umožněn doprovázejícím osobám

 • žáci přijdou v určený čas, nezdržují se před školou, co nejrychleji se v šatně přezují a přejdou do určených učeben

 • rozdělení žáků do skupin

p. uč. Topinková

č. 6

1.A + 1.B

přihlášení i na odpolední část

p. uč. Uhmann

č. 29

1.A + 1.B

přihlášení jen na dopolední část

p. uč. Hamříková

č. 100

2.A

přihlášení jen na dopolední část

p. uč. Novotná

č. 31

2.B + 2.A + 3.B

2.B všichni + přihlášení i na odpolední část z 2.A a 3.B

p. uč. Černá

č. 14

3.A

- jeden určený žák

p. uč. Křížová

č. 32

3.B

+ jeden určený žák ze 3.A

p. uč. Ceralová

č. 5

4.A + 4.B

4.A všichni + přihlášení i na odpolední část ze 4.B + jeden další určený žák ze 4.B

p. uč. Šimurdová

č. 30

4.B

přihlášení jen na dopolední část - jeden určený žák

p. uč. Pavlíková

č. 99

5.A

 

p. uč. Skořepová

č. 7

5.B

 

 • učitelé čekají na žáky ve třídách

 • Čestná prohlášení odevzdají rodiče (nebo žáci) před vstupem do školy, prohlášení poslaná dříve neplatí (je třeba datum podepsání 25. 5. nebo max. 2 dny předem), Čestné prohlášení mohou rodiče podepsat před školou (bude k dispozici)

 • během 1. hodiny učitelé poučí žáky o organizaci dne, o dodržování hygienických opatření

 

Časové rozvržení dobrovolných vzdělávacích aktivit

 

 

příchod

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

1

To, Uh, Ha

7:40

7:50 – 8:35

8:45 – 9:30

9:45 – 10:30

10:40 – 11:25

2

No, Čn, Kř

7:50

8:00 – 8:45

8:55 – 9:40

9:55 – 10:40

10:50 – 11:35

3

Ce, Šm, Pv, Sk

8:00

8:10 – 8:55

9:05 – 9:50

10:05 – 10:50

11:00 – 11:45

 

Hygienická opatření

Příchod do školy, pohyb před školou, vstup do školy a odchod ze školy

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a zákaz shlukování.

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Škola bude pro vstup žáků otevřena v době 7:40 – 8:00, dojíždějící žáci mohou vstoupit do školy ihned po svém příchodu ke škole.

 • Ke vstupu i odchodu žáků ze školy bude sloužit výhradně hlavní vchod.

 • Ke vstupu do školy budou využívány i boční dveře hlavního vchodu.

 • Žáci po příchodu ke škole vstoupí bez čekání do budovy školy, bez zbytečného otálení se v šatně přezují, případně odloží vrchní oděv, a přejdou daným koridorem do určených učeben.

 • Neprodleně po příchodu do učebny, musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
  Doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou.

 • Pro všechny osoby při odchodu ze školy platí povinnost zakrytí úst a nosu a zákaz shlukování.

 

Pobyt ve škole a v učebnách

 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 • Ve škole se mohou žáci pohybovat pouze ve vymezeném prostoru.

 • Kvůli minimalizaci kontaktů mezi členy jednotlivých skupin žáků bude pro každou skupinu žáků určena učebna, ve které budou uskutečňovány vzdělávací aktivity (dopolední i odpolední část) po celou dobu jejich trvání.

 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, jakékoli změny ve složení skupiny žáků po zahájení vzdělávacích aktivit 25. 5. 2020 (kromě ohlášené nepřítomnosti žáků) jsou nepřípustné.

 • Z organizačních důvodů mohou být skupiny žáků tvořeny žáky různých ročníků.

 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelky školní družiny, asistentky pedagoga) přidělení ke skupině žáků na celou dobu poskytování vzdělávacích aktivit.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.

 • V průběhu učebních aktivit v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku – při zachování rozestupu minimálně 1,5 metru. O použití roušky při různých formách práce rozhodne přítomný pedagog.

 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce a ostatních hygienických prostředků

 • Žáci si po každé vyučovací hodině vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.

 

Postup při podezření na možné příznaky COVID – 19 u žáka

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné situaci ohlásit ŘŠ (ZŘŠ), žáka přivést do vestibulu školy.

 • Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Organizační pravidla ke stažení

wordovský soubor (*.doc) / soubor pdf

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky