základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

 

 

MŠMT

 

COVID 19 - informace pro školy

 

Aktuálně - naše škola

 

Dobrovolné vzdělávací aktivity - 1. stupeň, od 25. 5.

Nově (20. 5.):

Organizace dobrovolných vzdělávacích aktivit (pro přihlášené žáky)

Organizační pravidla ke stažení:

wordovský soubor (*.doc) / soubor pdf

 

Žádáme rodiče, aby se podrobně seznámili s jednotlivými dokumenty (ke stažení):

Přihlášku do výuky bylo třeba podat nejpozději v pondělí 18. 5.

Nepřihlášení žáci se nemohou vzdělávání ve škole zúčastnit.
Nadále probíhá domácí výuka řízená přes internet (2zszdar-20.webnode.cz)

 

Docházka do školy je dobrovolná, žák musí splnit a dodržet řadu podmínek (dezinfekce, odstup...)

Výuka se řídí vlastními pravidly, která je nutno respektovat (skupiny pro max. 15 žáků, sloučení žáků z různých tříd, různé začátky hodin a přestávek...)

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do PC třídy proběhnou ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 8:00.
Přihlášky (*.doc) je možné podávat ředitelství školy do pátku 5. 6. 2020.

Informace o třídě s rozšířenou výukou informatiky

 

Předpokládaný termín jednotné přijímací zkoušky (podle CERMAT a podle MSMT)

  • čtyřleté obory SŠ - pondělí 8. 6. 2020

  • šestiletá a osmiletá gymnázia - úterý 9. 6. 2020

aktualizováno 7. 5. 2020

 

Od pondělí 11. 5. je škola otevřena v omezeném režimu pro žáky 9. ročníku.

Žáci jsou ve škole v pondělí a ve středu od 8:15 do 11:30.
Absolvují 2 výukové bloky - Čj, M jako přípravu na přijímací zkoušky.

Účast žáků je dobrovolná - zúčastní se jen žáci přihlášení do 7.5.
Později přihlášení žáci už nemohou být do výukových skupin zařazeni.

Domácí výuka pokračuje dále beze změn.
 

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 11:00.

 

Výuka žáků pokračuje pomocí instrukcí přes internet:

Na webových stránkách si žáci vyhledají svoji třídu a rozkliknou název předmětu. Uvidí zadání úkolů.

O způsobu odevzdání rozhoduje učitel.

adresa stránek: 2zszdar-20.webnode.cz

Prosíme rodiče, aby dohlédli na domácí práci svých dětí.

Nemusíte úkoly opravovat, ale zkontrolujte, že se vaše dítě úkolům skutečně věnuje.

Pokud něčemu nerozumíte, můžete příslušné vyučující učitele kontaktovat - nejlépe
přes školní e-mail.

Děti samozřejmě nemusí udělat všechny úkoly najednou, ani se nemusí jednomu předmětu věnovat celou vyučovací hodinu.

Stránky s úkoly by měly běžet v každém prohlížeči - na počítači, tabletu i mobilu.

 

Office 365

Všichni žáci 2. stupně mohou zdarma používat Office365. Mají k dispozici on-line verze Wordu, Excelu a PowerPointu, elektronickou flešku OneDrive, přístup k poště se školním účtem OutLook a možnost chráněné komunikace přes Teams.

Pokud někomu něco nefunguje (přihlášení-heslo...), může to popsat v Dotazníku k Office 365 nebo napsat na jpastyrikova(z)2zszdar.cz


Informace pro rodiče - Česká správa sociálního zabezpečení

Informace o čerpání ošetřovného a karanténě - pdf

Žádost o ošetřovné si mohou rodiče ve škole vyzvednout při úředních dnech nebo mohou napsat na jbenes@2zszdar.cz nebo info@2zszdar.cz a bude jim poslaná elektronicky.
 

Nařízení - Ministerstvo zdravotnictví ČR - 10. 3. 2020

Zakazuje se s účinností ode dne 11 . března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

Odůvodnění a další podrobnosti - Nařízení MZ ČR z 10. 3. 2020 (pdf)

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky