základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

JÍDELNÍČEK

Objednávky obědů

 

Odkazy

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

DYS-Centrum

 

Projekty

SPOLU 2020/21

Klub rodičů a dětí-KRDU

Provoz školy od 30. listopadu 2020

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období od 30. 11. 2020
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

 

Tento materiál stanoví provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. V situacích, které nejsou v tomto materiálu uvedeny, jsou žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy povinni řídit se platnými předpisy, dodržovat obecná pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny a respektovat všechna aktuální nařízení Vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Osobní přítomnost žáků ve škole je umožněna žákům podle následujícího rozpisu:

 

30. 11. – 4. 12. 1. stupeň celý 7.A, 7.C, 8.A, 8.B 9. ročník
7. 12. – 11. 12. 1. stupeň celý 6.A, 6.B, 6.C, 7.B 9. ročník
14. 12. – 18. 12. 1. stupeň celý 7.A, 7.C, 8.A, 8.B 9. ročník
21. a 22. 12. 1. stupeň celý 6.A, 6.B, 6.C, 7.B 9. ročník

 

Vyučování bude probíhat podle platného rozvrhu hodin.

Zakázané činnosti (tělesná cvičení a zpěv) budou nahrazeny jinými činnostmi.

Žáci tříd, které nebudou ve škole, budou vzděláváni distanční formou. Účast je pro žáky povinná.

Žákům bude při přítomnosti ve škole poskytováno školní stravování – žáci přihlášení ke stravování mají obědy přihlášené na dobu, kdy mají být ve škole (viz rozpis výše).

Případné odhlášení běžným postupem na strava.cz.

 

Příchod do školy, pohyb před školou, vstup do školy a odchod ze školy

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a zákaz shlukování

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  Žáci využívající ranní družinu budou mít umožněný vstup do školy do 7:20.

 • Škola bude pro vstup žáků otevřena v době 7:30 – 7:55 podle následujícího rozpisu:

7:30 – 7:40 1. – 3. ročník
7:40 – 7:45 4. a 5. ročník
7:45 – 7:50 6. a 8. ročník
7:50 – 7:55 7. a 9. ročník
 • Žáci po příchodu ke škole vstoupí bez čekání do budovy školy (případně i mimo výše uvedené časy), bez zbytečného otálení se v šatně přezují, odloží vrchní oděv a přejdou do určených učeben.

 • Neprodleně po příchodu do učebny musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou.

 • Provoz školní družiny bude upraven tak, aby odpovídal požadavkům platných nařízení. Rozdělení žáků do oddělení:

 

oddělení A

A. Šilhanová

1. ročník
oddělení B

B. Šislerová

2.A
oddělení C

M. Balašová

2.B
oddělení D

R. Křížová

3. ročník

 

 • Pro všechny osoby při odchodu ze školy platí povinnost zakrytí úst a nosu a zákaz shlukování.

 

Pobyt ve škole a v učebnách

 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, může být důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 • Ve škole se mohou žáci pohybovat pouze ve vymezeném prostoru.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou konzumace jídla a pití během přestávek a oběda.

 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce a ostatních hygienických prostředků

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.

 

Postup při podezření na možné příznaky COVID – 19 u žáka

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

24. 11. 2020

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky