základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

JÍDELNÍČEK

Objednávky obědů

 

Odkazy

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

DYS-Centrum

 

Projekty

SPOLU 2020/21

Klub rodičů a dětí-KRDU

Provoz školy od 18. listopadu 2020

 

 • povolena je přítomnost žáků 1. a 2. ročníku

 • vyučování bude probíhat v celých třídních kolektivech podle platného rozvrhu – hodiny hudební a tělesné výchovy budou nahrazeny jinými činnostmi

 • žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

 

Organizace

 • žáci se při příchodu nezdržují před školou, co nejrychleji se v šatně přezují a přejdou do svých učeben

 • ranní družina bude v provozu pouze ve velmi nutných případech (předem bude zjištěn zájem)

 • doprovázejícím osobám nebude umožněn vstup do školy

 • po skončení vyučování odejdou žáci domů nebo na oběd a do odpolední družiny – bude zajištěno, aby nedocházelo ke kontaktu žáků a učitelů jednotlivých tříd

 • obědy jsou přihlášeny všem žákům 1. a 2. ročníku, kteří jsou ke stravování přihlášení, případné odhlášení obvyklou formou na www.strava.cz

 • stravování bude organizováno tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků jednotlivých tříd

 

Hygienická opatření

 • po příchodu do učebny si musí každý žák důkladně umýt ruce a použít dezinfekci na ruce; stejný postup použijí během vyučování vždy v případě potřeby (po svačině, po použití WC,…)

 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

 • při pohybu žáků v prostorách školy bude minimalizován kontakt s žáky jiných tříd

 • ve škole se mohou žáci pohybovat pouze ve vymezeném prostoru

 • během přestávek budou místnosti intenzivně větrány

 • prostory tříd a jídelny budou denně desinfikovány

 

Postup při podezření na onemocnění žáka

 • žáci s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

 • pokud se u žáka vyskytnou výše uvedené příznaky během vyučování, bude od ostatních žáků izolován a zákonní zástupci budou vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy; vyučování třídy bude přesunuto do jiné učebny

16. 11. 2020

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky