základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2023/24

 

 

Termín zápisu:

  • pátek 14. 4. 2023 od 14:00 do 17:00
  • sobota 15. 4. 2023 od 9:00 do 11:00

Zápis probíhá v budově školy - ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

 

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky svého dítěte, oznámí tuto skutečnost u zápisu.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě:

a) žádosti o odkladu školní docházky (je k dispozici ve škole),

b) doporučujícího vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

U dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka, se rodiče dohodnou o nástupu dítěte do školy s ředitelem školy.

 

Spádové obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žďáru nad Sázavou č. 2/2020 o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro zápis dětí do 1. tříd základních škol.

Spádovým obvodem není dána povinnost dítěte do spádové školy nastoupit.

O přijetí dětí mimo spádový obvod rozhodne ředitel - na základě stanovených kritérií (pdf) a bude o této skutečnosti informovat ředitele určené spádové školy.

 

Dokumenty:

 

Spádové obvody jsou stanoveny Obecnou závaznou vyhláškou Města Žďáru nad Sázavou č. 2/2020 o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro zápis dětí do 1. tříd základních škol.

Spádovým obvodem není dána povinnost dítěte do spádové školy nastoupi.

 

Aktualizace k 13. 3. 2023

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky