Skupina B3 - Tiskárna

Vytvořili

Jonáš Rosecký

Jonáš Karásek

Martin Pastyřík

Ladislav Götz

Popis modelu

Tiskárna firmy KGP s.o.R.í.TM tiskne obrázek, předem naprogramovaný pomocí programu ROBOLAB 2.5.4.. V našem případě se jedná o nákres malého osobního počítače (další výrobek KGP s.o.R.í.TM ). Specialitami tohoto výrobru jsou jeho rychlost, hudební podklad, dualita (tiskne 2 verze jednoho obrázku), možnost větrání motoru a v neposlední řadě vlastní pohon na jaderné bázi.

Program

Náš program pracuje na velmi jednoduchém principu: Provádí "natvrdo" napsaný program, který kreslí obrázek. Jednou z jeho předností je možnost změny velikosti obrázku centrálně za začátku programu!

Na začátku se tiskárna zkalibruje a počká, než bude stisknuto jedno z tlačítek. Při stisku leváho tlačítka se spustí tisk, při stisku pravého tlačítka se spustí nahraná melodie. Tlačítka lze mačkat nezávisle na sobě.

Fotografie


Výstavba

Při tisku


Program(ování)

Prezentace

Video