Skupina A3 - Majlýkára

Vytvořili

Milan Štěrba

Petr Zítka

Martin Smolík

Jakub Šíma

Popis modelu

Majlýkára je stroj s bourací koulí, na které se zpěvačka houpe. Stroj jezdí dopředu, dozadu a různě se otáčí a hraje hudbu, na kterou Majlý "zpívá".

Program

Když zapneme program tak se rozsvítí žárovka na úroveň 3 a zahraje krátká hudba. Po stisku tlačítka se program rozdělí. Jedna část hraje hudbu z písničky Wrecking ball a v druhé části se rozsvítí žárovka naplno a stroj jede vpřed (2s), otáčí se na jednu stranu (2s), pak na druhou (2s), zase jede vpřed (2s), vzad (2s) a nakonec se otáčí (4s) a vypne se.

Fotografie


#Výrobek s programem

#Technici


#Programátoři

#Skladatelka