Skupina A1 - Mrskobot

Vytvořili:

Denisa Sáblíková

Tomáš Sedlák

Jakub Smolík

Petr Trojan

Popis modelu:

Mrskobot je pouťová atrakce, mrskající svými rameny na obě strany.
Tato atrakce je na vlastní nebezpečí.
Občas se stane, že někdo vypadne, ale je to méně časté :D:D
 

Program:

Mrskobot začne hrát melodii neznámého původu a bliká žárovkou.
Pak se stlačí tlačítko,které se musí držet a mrskobot mrská rameny sem a tam.
Po uvolnění tlačítka stále mrská, ale zpomaluje.
Do té doby, než zastaví.

Fotografie

Příprava programu:3

Vysvětlování modelu:)


Předvedení modelu:)

Náš stavební materiál:3