základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

 

Odkazy

Město Žďár n.S.

MŠMT

 

Střelecký kroužek  

 

Školní rok 2018/19

Na začátku října byla opět zahájena na této škole činnost střeleckého kroužku.

Letos se sešlo opravdu hodně zájemců, a proto vznikly tři velké skupiny.

Střelci se scházejí ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 7.00 hodin ráno v tělocvičně.

Nástěnka kroužku je umístěna na chodbě v suterénu u šaten. Tam také najdete aktuální informace a fotografie dění ve „střeláku“.

Čím vším se ještě zabýváme? Žáci se učí poznávat různé vzduch. a airsoftové zbraně a jejich hlavní části, základy správného úchopu a míření při střelbě.

Při rozličných hrách v krytu školy si zkouší různé střelecké i nestřelecké aktivity a soutěže ve ztížených podmínkách: tma, bludiště krytu a světla pouze z baterek či chemických světýlek.

Více informací u vedoucího kroužku, pana Martina Sedláka.

 


 

Z historie střeleckého kroužku

 

Školní rok 2012/13

I ve druhém pololetí pokračuje na této škole činnost střeleckého kroužku.

Zůstaly stále tři skupiny kvůli velkému zájmu dětí.

Ve „střeláku“ nacvičujeme střelecké i nestřelecké aktivity, které děti nejen baví, ale i nenásilnou formou se učí být „ve střehu“.

Nástěnka kroužku je umístěna na chodbě v suterénu u šaten.

Tam také najdete aktuální informace a fotografie dění ve „střeláku“.
Fotky ze školního roku 2012/13

 

Pochoďák s táborákem  25. 5. 2012

V pátek 25.5. se sešly děti ze střeleckých kroužků na společné akci „pochoďák s táborákem“.
Po úvodním seznámení s programem v následujících hodinách jsme vyrazili k Hamrům, kde se děti mohly trošku občerstvit.

Trasa vedla zajímavou cestičkou okolo řeky a skal, kde bylo stále co k vidění, až k „Mamutovi“ a Rozštípené skále.
Po zdolání tohoto úseku nás čekal náročnější prostup lesem až k lomu Štěnice, kterým jsme prošli a rozbili tábořiště kousek od něj.
Následovala příprava dřeva a nakrájení uzenin k opečení. Po této mňamce probíhaly hry jako hledání pokladu (který byl ukryt v jeskyňce poblíž), boj o vlajky a nesměla chybět ani střelba na dva terče.
Vzhledem k pádícímu času jsme se brzy chystali na cestu zpátky po Hamerském okruhu.

Cestu zpět zpestřovaly hry jako „bomba“, „potopa“ a „medvědi prchněte“.
Počasí nám přálo a tak se nám pochoďák vydařil.

Podívejte se na fotky
 

Spaní ve škole 25. - 26. 11. 2011

V pátek 25.11. se sešly děti ze střeleckých kroužků na společné akci „Spaní ve škole“. Po úvodním seznámení s programem v následujících hodinách jsme vyrazili k viaduktu, kde děti po rozdělení do skupin střídavě střílely do velkých terčů nebo hrály frisbee. Někteří odvážlivci na louce váleli sudy, na závěr v úplné tmě jsme hráli Na belhavce.

Po příchodu do školy jsme si dali ve školní kuchyňce večeři z vlastních zásob a horký čaj. Po odpočinku následovala ukázka bojového sportu AIKIDO, ve které jeho členové měli nachystanou ukázku hmatů a chvatů sebeobrany a to jak s holýma rukama, tak i s tréninkovými dřevěnými meči a k vidění byly i meče opravdové a to japonské katany. Tímto bychom chtěli poděkovat policejnímu sportovnímu klubu, pod vedením pana Šípka, který byl ochoten pro nás tuto skvělou ukázku zorganizovat. Také si děti užily různých her na chodbách školy, kde se v normálním provozu nesmí běhat (např. na schovávanou, na barevnou honičku).

Pak byly děti rozděleny podle kroužků do tří družstev a postupně v krytu hledaly poklad, střílely v maskách v „zamořeném“ krytu a sledovaly film z kovbojského prostředí.

Do spacáku v tělocvičně postupně zaléhali nejmladší účastníci a ve 23 hodin úplně všichni spokojeně oddychovali.

Ráno nás dva basketbalisti opustili z důvodu zápasu, my jsme se nasnídali, vyrazili na obhlídku prostor ve škole, které nejsou běžně přístupné.

Na závěr byly předány ceny za nejlepší výkony a chování a další ocenění a v 10 hodin si pro děti přišli rodiče.

Podívejte se na fotky z akce

2011/12

Na začátku října byla zahájena na této škole činnost střeleckého kroužku. Letos se sešlo opravdu hodně zájemců, a proto vznikly tři skupiny.
Střelci se scházejí ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 7.00 hodin ráno v tělocvičně.
Nástěnka kroužku je umístěna na chodbě v suterénu u šaten. Tam také najdete aktuální informace a fotografie dění ve „střeláku“.

Čím vším se ještě zabýváme?

Žáci se učí poznávat různé vzduch. zbraně a jejich hlavní části, základy správného úchopu a míření při střelbě. Při rozličných hrách v krytu školy si zkouší různé střelecké i nestřelecké aktivity a soutěže ve ztížených podmínkách: chladno, tma, bludiště krytu a světla pouze z baterek.
Fotky z činnosti kroužku: podzim 2011/12


Další fotografie z historie kroužku

 

 

Zpět na přehled kroužků

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky