základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

telefon

škola-info, ústředna:

566 625 515

ředitel:

566 625 540

zástupce:

566 620 266

družina:
(nemá vlastní tel. linku)

566 625 515

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Klub rodičů, dětí a učitelů - Dotazník

 

Vyhodnocení Dotazníku pro rodiče dětí, které se zúčastnily Klubu
ve školním roce 2011/2012

 

1. Ohodnoťte prostředí, ve kterém schůzky probíhaly: (hodnocení 1-5 jako ve škole)

1 - 21x, 2 – 5x, 3 – 2x

Většina rodičů byla spokojena s prostředím, ve kterém se odehrávaly jednotlivé lekce.

Hodnotili je jako příjemné, milé, pěkné, dobré.

Přesto se objevily některé výhrady, které se pokusíme v příštím roce eliminovat.

Např.: tělocvična výhodná prostorem, ale horší akusticky; v tělocvičně špatná akustika, ve třídách bez problémů; pouze v tělocvičně hluk; v tělocvičně není slyšet pokyny

2. Ohodnoťte atmosféru Klubu: (hodnocení 1-5 jako ve škole)

1– 25x, 2 – 3x

Většina rodičů hodnotila atmosféru Klubu jako:

 • přátelskou (4x),

 • milou, pěknou, ale někdy hlučnou, velmi dobou, výbornou (2x),

 • vstřícný přístup p. učitelek, příjemnou (5x),

 • srozumitelnou, užitečnou; velmi příjemné paní učitelky, milý přístup

3. Získali jste dostatek informací o tom, co by mělo zvládnout dítě-předškolák?

Ano – 28x

Všichni rodiče měli dojem, že získali dostatek informací o tom, co by měl zvládnout předškolák.

Jen se objevil názor, že by byl vhodný např. letáček s příklady pro rodiče

4. Dozvěděli jste se něco nového o svém dítěti?

Ano – 18x, Ne – 9x

Mnozí rodiče ocenili, že se dověděli i něco nového o svém dítěti.

Např. zjistili, jak se chová jejich dítě v cizím a pro ně neznámém prostředí, v kolektivu nebo že se hůře se soustředí na vnímání pokynů.

5. Doporučili byste tento Klub dalším rodičům předškoláků v příštím školním roce?

Ano – 22x, Určitě ano 6x

Všichni rodiče jsou ochotni doporučit náš Klub předškoláků příštím předškolákům a objevil se názor, že to je velmi přínosné vzhledem k seznámení dětí se zš.

6. Měli byste zájem o hrazený Klub pro děti prvních tříd v příštím školním roce?

Ano – 19x, Ne – 3x, Nevím - 5x

Mnoho rodičů by mělo zájem posílat své děti do kroužku pro rozvíjení dalších dovedností, které děti potřebují ve škole i v příštím školním roce.

Kroužek by byl hrazený rodiči. V říjnu tedy něco takového rodičům nabídneme.

Objevil se názor, že zájem by byl podle náplně, zvláštní zájem je o logopedii.

7. Co děti zaujalo nejvíce?

Děti nejvíce potěšily aktivity jako:

 • různé úkoly 8x (16.1. – 6x),

 • tělocvična 4x,

 • básničky a cvičení,

 • předvánoční schůzka –2x,

 • hry 6x (i na sněhuláky),

 • vybarvování,počítače 10x,

 • vyrábění 2x,

 • všechno 2x

8. Která činnost nebo informace zaujala vás?

 • řešení úkolů 2x,

 • všechno 6x,

 • vstřícnost pana ředitele, počítače, hry na stanovištích (16.1. – 4x),

 • informace o potřebných dovednostech,

 • možnost „otestování“ si dítěte,

 • poznání konkrétních p. učitelek,

 • informace k zápisu – 4x,

 • školní připravenost,

 • seznámení s prostředím školy.

 • Získali jsme hodně informací o tom, co by měl zvládnout předškolák i o svém dítěti.

 

17. ledna 2012

p. uč. Helena Černá

O Klubu rodičů, dětí a učitelů

Fotografie z činnosti klubu ve šk. roce 2011/12 (19. září)

Dotazník si můžete stáhnout ve formátu doc (Word) nebo ve formtátu pdf.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky