základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

Odkazy

Projekt SPOLU

Projekt Učíme interaktivně

Klub rodičů a dětí

 

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

EU - Peníze školám

 

OP VK – IP oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3714

Název projektu: PŘÍLEŽITOST


Vytvořené učební digitální materiály

 

Předmět: MATEMATIKA pro 2. stupeň ZŠ
Ročník: 7. ročník
Autor: Mgr. Kateřina Zedníčková

 • Násobení zlomků – procvičování, krácení, násobení
 • Násobení zlomků – procvičování, rozšiřování, násobení
 • Opakování – operace se zlomky – porovnávání zlomků
 • Opakování – operace se zlomky – sčítání a odčítání zlomků
 • Opakování – operace se zlomky – násobení zlomků
 • Opakování – operace se zlomky – dělení zlomků
 • Slovní úlohy se zlomky
 • Obsah rovnoběžníka – opakování porovnávání celých čísel a obsahu čtverce a obdélníka
 • Obsah rovnoběžníka – opakování sčítání a odčítání celých čísel a odvození výšky rovnoběžníka
 • Obsah rovnoběžníka - opakování sčítání a odčítání celých čísel a odvození obsahu rovnoběžníka
 • Obsah kosočtverce
 • Obsah trojúhelníka
 • Obsah trojúhelníka
 • Procvičování obsahu rovnoběžníka a trojúhelníka
 • Konstrukce rovnoběžníka
 • Konstrukce rovnoběžníka
 • Lichoběžníky
 • Konstrukce lichoběžníka
 • Čtyřúhelníky – opakování
 • Výpočet procentové části

 


Uvedené práce jsou k dispozici na požádání (viz Kontakty).

Jsou dostupné v původních formátech (DOC, PPT, ZMF, FLP) a také ve formátu PDF.

 

Zpět na úvodní stránku projektu

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky