základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

Odkazy

Projekt SPOLU

Projekt Učíme interaktivně

Klub rodičů a dětí

 

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

EU - Peníze školám

 

OP VK – IP oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3714

Název projektu: PŘÍLEŽITOST


Vytvořené učební digitální materiály

Předmět: ČESKÝ JAZYK pro 1. stupeň ZŠ
Ročník: 3. ročník
Autor: Mgr. Alena Pavlíková
 • Vyjmenovaná slova po b – význam slov

 • Vyjmenovaná slova po b – slova příbuzná

 • Vyjmenovaná slova po b – opakování a procvičování

 • Vyjmenovaná slova po l – opakování a procvičování

 • Vyjmenovaná slova po b, l - opakování a procvičování

 • Vyjmenovaná slova po m - opakování a procvičování

 • Vyjmenovaná slova po m - opakování a procvičování

 • Vyjmenovaná slova po p - opakování a procvičování

 • Vyjmenovaná slova po s - opakování a procvičování

 • Vyjmenovaná slova po v - opakování a procvičování

 • Vyjmenovaná slova po v – procvičování slov s předponami vy-, vý-, psaní i, í / y, ý

 • Vyjmenovaná slova po v – procvičování slov s předponami vy-, vý-, psaní i, í / y, ý

 • Vyjmenovaná slova po z - opakování a procvičování

 • Vyjmenovaná slova – souhrnné opakování

 • Vyjmenovaná slova – souhrnné opakování

 • Vyjmenovaná slova – kontrolní souhrnné opakování

 • Slovní druhy – poznávání slovních druhů, slovní druhy ohebné a neohebné

 • Pády podstatných jmen – opakování pádů, skloňování podstatných jmen

 • Stavba věty – druhy vět podle postoje mluvčího, věta jednoduchá a souvětí

 • Nauka o slově – opakování učiva o synonymech, antonymech, spisovných a nespisovných slovech


Uvedené práce jsou k dispozici na požádání (viz Kontakty).

Jsou dostupné v původních formátech (DOC, PPT, ZMF, FLP) a také ve formátu PDF.

 

Zpět na úvodní stránku projektu

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky