základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

Odkazy

Projekt SPOLU

Projekt Učíme interaktivně

Klub rodičů a dětí

 

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

EU - Peníze školám

 

OP VK – IP oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3714

Název projektu: PŘÍLEŽITOST


Vytvořené učební digitální materiály

 

Předmět: MATEMATIKA pro 2. stupeň ZŠ
Ročník: 6. ročník
Autor: Mgr. Ivana Nováková

 • Dělitel a násobek – opakování základních pojmů
 • Dělitel a násobek – procvičování násobků a dělitelů přirozených čísel
 • Čísla složená a prvočísla
 • Dělitelnost 2, 5, 10
 • Dělitelnost třemi
 • Dělitelnost šesti
 • Dělitelnost čtyřmi
 • Znaky dělitelnosti – písemné procvičování, test č. 1
 • Znaky dělitelnosti – procvičování
 • Znaky dělitelnosti – opakování, odvození největšího společného dělitele čísel
 • Procvičování učiva – opakování, odvození nejmenšího společného násobku čísel
 • D(a,b), n(a,b) – procvičování učiva, test č. 2
 • Procvičování učiva – n, D
 • Procvičování dělitelnosti
 • Rozdělení trojúhelníků – rozdělení podle úhlů, opakování dělitelnosti
 • Rozdělení trojúhelníků – rozdělení podle stran, opakování dělitelnosti
 • Vlastnosti trojúhelníků
 • Vlastnosti trojúhelníků – shrnutí
 • Trojúhelníky – shrnutí
 • Kvádr, krychle - opakování

 

 


Uvedené práce jsou k dispozici na požádání (viz Kontakty).

Jsou dostupné v původních formátech (DOC, PPT, ZMF, FLP) a také ve formátu PDF.

 

Zpět na úvodní stránku projektu

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky