základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

Odkazy

Projekt SPOLU

Projekt Učíme interaktivně

Klub rodičů a dětí

 

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

EU - Peníze školám

 

OP VK – IP oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3714

Název projektu: PŘÍLEŽITOST


Vytvořené učební digitální materiály

Předmět: MATEMATIKA pro 2. stupeň ZŠ
Ročník: 7. ročník
Autor: Mgr. Jiří Beneš
 • Rozšiřování zlomků - procvičování

 • Krácení zlomků - procvičování

 • Porovnávání zlomků - procvičování

 • Sčítání a odčítání zlomků - procvičování

 • Sčítání a odčítání zlomků - procvičování

 • Celá čísla – úvod, seznámení s celými čísly, uspořádání a porovnání

 • Sčítání a odčítání celých čísel - procvičování

 • Sčítání a odčítání celých čísel - procvičování

 • Násobení a dělení celých čísel - procvičování

 • Násobení a dělení celých čísel - procvičování

 • Početní operace s celými čísly - procvičování

 • Početní operace s celými čísly - procvičování

 • Početní operace s celými čísly - procvičování

 • Uspořádání racionálních čísel – porovnávání racionálních čísel, umístění na číselné ose

 • Početní operace s racionálními čísly – procvičování

 • Početní operace s racionálními čísly - procvičování

 • Početní operace s racionálními čísly - procvičování

 • Početní operace s racionálními čísly - procvičování

 • Početní operace s racionálními čísly – řešení slovních úloh v oboru racionálních čísel

 • Trojčlenka – řešení slovních úloh trojčlenkou, procvičování


Uvedené práce jsou k dispozici na požádání (viz Kontakty).

Jsou dostupné v původních formátech (DOC, PPT, ZMF, FLP) a také ve formátu PDF.

 

Zpět na úvodní stránku projektu

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky