základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

telefon

škola-info, ústředna:

566 625 515

ředitel:

566 625 540

zástupce:

566 620 266

družina:
(nemá vlastní tel. linku)

566 625 515

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Klub rodičů, dětí a učitelů - KRDU

Shrnutí školního roku 2015/16

 

V letošním roce bylo zapsáno do klubu 29 dětí, průměrná docházka na lekci byla 23 děti.

Děti měly možnost se seznámit s prostředím školy, některých tříd, tělocvičny a počítačové učebny.

Rodiče zase měli možnost pozorovat svoji ratolest při některých činnostech.

Všechno dění vždy na začátku vysvětlily speciální pedagožky paní učitelka Skořepová nebo paní učitelka Černá. Upozornily rodiče, proč je v lekci použita právě tato činnost a co paní učitelky jejím zařazením do programu chtějí ukázat a říci.

Na základě dotazníku, který rodiče vyplnili na posledním setkání, jsme se dověděli, že prostředí, ve kterém se uskutečňovaly jednotlivé lekce se dětem i rodičům líbilo, atmosféru hodnotili jako přátelskou, příjemnou, vstřícnou.

Během jednotlivých aktivit mohli rodiče své děti pozorovat, pracovali s nimi a přitom získali většinou i nové poznatky o chování, dovednostech i vědomostech svých dětí.

Všichni rodiče, kteří vyplnili dotazník, by doporučili příštím předškolákům návštěvu našeho Klubu. Někteří rodiče také projevili zájem o účast svých dětí v následném kroužku, který bychom jim mohli nabídnout jako kroužek pro prvňáčky.

Jako nejoblíbenější činnosti děti zaujaly aktivity v počítačové učebně, v tělocvičně, hry s míčem a lednové soutěživé odpoledne.

Rodiče si zase pochvalovali koncepci celého kurzu, dostatečné informace k zápisu i shrnutí požadavků, které by mělo jejich dítě zvládat při vstupu do první třídy.

Nejvíce je zaujalo lednové odpoledne, kdy viděli svoje děti plnit právě úkoly pro budoucí prvňáky.

 

Kolektiv vyučujících prvního stupně děkuje všem zúčastněným dětem i rodičům a těší se na setkání na poslední schůzce Klubu v únoru a následně pak v září příštího školního roku.

 

za kolektiv 1. stupně Helena Černá

25.1.2016

 

Několik fotografií z průběhu letošního ročníku KRDU

 

Fotky z vánočního setkání

 

O Klubu rodičů, dětí a učitelů

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky